'OTOP Lovely มนต์รักเมืองถลาง' ยกระดับสินค้าชุมชน 

ภูเก็ต – วานนี้ (14 ก.พ. 61) นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน OTOP Lovely มนต์รักเมืองถลาง เพื่อเป็นการเปิดตลาดนำร่องภายใต้ชื่อ “หลาดทุ่งนาหลวง” ก่อนจะมีตลาดถาวรในอนาคต

ข่าวภูเก็ต

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561, เวลา 14:15 น.

นายนรภัทร กล่าวว่า งานนี้จัดขึ้นเพื่อให้ท้องถิ่นได้เป็นที่รู้จัก และส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ให้ชุมชนมีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมการให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

นางสาวจันทนี ยุติบรรพ์ พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวได้นำสินค้า OTOP วิถีชีวิตชาวถลาง จำนวน 20 บูธ มาจัดแสดงและจำหน่าย มีการสาธิตอาชีพ OTOP จำนวน 10 บูธ โดยเชื่อมั่นว่า กิจกรรมในครั้งนี้จะสร้างการตื่นตัวให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รู้จักสินค้า OTOP วิถีชีวิตชาวถลาง พร้อมทั้งเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย สนองนโยบายของรัฐบาลในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ชุมชนมีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

ข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่