PIWC - มื้อเที่ยงเดือนตุลาคม

วันที่ / เวลา: วันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2562, เวลา 11:30 น. ถึง วันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2562, เวลา 14:30 น.


ขอเชิญมาร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับเราในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม ณ อมาธารา เวลเนส รีสอร์ท เลขที่ 84 หมู่ 8 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมืองลงทะเบียนเวลา 11.30 น. พร้อมรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 น. อาหารจานหลักมีให้เลือกทั้งปลาและไก่ โปรดระบุตัวเลือกของคุณเมื่อทำการสำรองที่นั่ง ทั้งนี้กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าภายในเที่ยงวันของจันทร์ที่ 14 ต.ค. RSVP shelpmitchell@gmail.com ท่านที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของเกาะอาจจัดให้มีรถรับส่ง

ชื่อบุคคล: Shelda
ที่อยู่: Amatara Wellness Resort

 

ตรวจสอบความปลอดภัย: