“Run to Give” ครั้งที่ 7 “ปันฝันปันยิ้ม” ณ เขื่อนบางวาด

วิ่ง – มหกรรมวิ่งการกุศล โดยแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งที่เขื่อนบางวาด ในวันที่ 23 กันยายน นี้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 งานนี้มีจุดประสงค์เพื่อหาทุนสนับสนุนโครงการ “ปันฝันปันยิ้ม” และ กองทุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวภูเก็ต

วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561, เวลา 09:05 น.

สำหรับประเภทรุ่นการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 3 รุ่น คือ ฟันรัน ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 300 บาท รับจำกัด 1,400 ท่าน), มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 350 บาท จำกัด 1,200 ท่าน) และฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 400 บาท จำกัด 400 ท่าน)

โดยจะเริ่มอบอุ่นร่างกาย ยืดเส้นยืดสายก่อนวิ่ง ณ เวลา 05.00 น. ก่อนจะปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะทาง 21 กิโลเมตร ในเวลา 05.30 น. และปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร, 3.5 กิโลเมตร ตามลำดับ รวมไปถึงกิจกรรมการจับรางวัลสำหรับผู้ร่วมทำบุญซื้อบัตรชิงรางวัล ในเวลา 06.30 น. และมอบรางวัลผู้ชนะในประเภทต่างๆ 08.00 น.

ผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับถ้วยรางวัล และนักวิ่งที่สมัครทุกท่านจะมีเหรียญรางวัล กระเป๋า และเสื้อเป็นของที่ระลึก

สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.phuketoftevents.com/?page=runtogive หรือwww.facebook.com/runtogive2018phuket

 

 

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่