กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณฯเสวนา Restart Phuket 2020

ภูเก็ต - เมื่อวันที่ 18 พ.ย.63 คณะทำงานกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ ศูนย์ภูเก็ต กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2563-2565 จัดโครงการเสวนา "Restart Phuket 2020 รอยต่อวิกฤตกับทิศทางที่ตัองไปต่อ" สร้างความเข้าใจทิศทางภูเก็ต วางแผนบริหารการลงทุน

เอกภพ ทองทับ

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2563, เวลา 11:37 น.

โดยมี ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดฯ มี ผศ.ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจเข้าร่วมฯ จำนวน 120 คน ณ โรงแรม The Pago design Phuket

ผศ.ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า โครงการเสวนาฯ ได้จัดขึ้นตามแผนงานประจำปี 2563 ของกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ ศูนย์ภูเก็ต สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

"โครงการจัดขึ้นเพื่อกำหนดให้เพิ่มประสิทธิภาพความมั่นใจในการลงทุนแก่ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ การสนับสนุนส่งเสริมสร้างความเชื่อมั่นและร่วมกันหาทางออกร่วมกันแก่นักออกแบบ สถาปนิก เจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว ภาคการลงทุนภาควิสาหกิจ ภาคอสังหาริมทรัพย์ ภายในจังหวัดภูเก็ต ได้รับความมือวิทยากรจากภาครัฐ และเอกชน ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางของจังหวัดภูเก็ตในอนาคต คาดหวังว่าผู้เข้าร่วมเสวนาสามารถนำแนวทางดังกล่าวไปวางแผนการบริหารการลงทุนและปรับเปลี่ยนกิจการภาคการท่องเที่ยวในอนาคต" ผศ.ดร.รัฐพงษ์ กล่าว

ทางด้าน ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากสถานการณ์ภายใต้วิกฤตการณ์โรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อจังหวัดภูเก็ตและธุรกิจภาคการท่องเที่ยว โรงแรมต่าง ๆ ทำให้เกิดแนวคิดในการปรับตัวเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงทิศทางของธุรกิจภาคการท่องเที่ยวอนาคตภายในจังหวัด มีการเสนอแนวคิดที่หลากหลายของการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ภายหลังวิกฤตการณ์โรคโควิด-19 จากภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และแนวทางการนำเสนอในครม.สัญจร เมื่อวันที่ 2-3 พ.ย.63

ทางกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ ศูนย์ภูเก็ตจึงได้ริเริ่มโครงการเสวนาฯครั้งนี้ เพื่อค้นหาคำตอบแนวโน้มทางการท่องเที่ยวของภาคเอกชน หน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดเพื่อกำหนดทิศทางภาคการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวรวมถึงทิศทางในการออกแบบอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต

“ขอให้ตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรที่ได้บรรยายให้ความรู้และการยกกรณีตัวอย่าง เพื่อนำไปปรับใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการภาคการลงทุนและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในอนาคต” รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าว

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่