การประกวดความสามารถพิเศษระดับเยาวชน 2020

วันที่ / เวลา: วันอาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563, เวลา 11:00 น. ถึง วันอาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563, เวลา 14:00 น.


ปีที่ 8 แห่งการประกวดความสามารถพิเศษของบรรดาเหล่าเยาวชนคนภูเก็ต (Youth Talent Contest) ให้ได้มาประชันกันในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ ณ บลูทรี ภูเก็ต ผู้ชนะเลิศการประกวดจะได้รับเงินสดและของรางวัลมากมาย จากการประกวด 4 ประเภท อีเมล: admin@phuketacademyofperformingarts.com เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมและเข้าร่วมประกวด

ชื่อบุคคล: Gary Crause
ที่อยู่: บลูทรี ภูเก็ต

 

ตรวจสอบความปลอดภัย: