ภูเก็ตเตรียมพร้อมป้องกันต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง หลังเมียนมาระบาดหนักรอบสอง
28 กันยายน 2563, 16:35