สงกรานต์ 67 ภูเก็ตตาย 1 อุบัติเหตุ 49 ครั้ง เจ็บ 48 ปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ
13 543,
ภูเก็ต - วันนี้ (18 เม.ย. 67) ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามผลดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต - วันนี้ (18 เม.ย. 67) ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามผลดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดภูเก็ต