Premium ads

Standard ads

Owners
10 กันยายน 2562, 14:30
ประสานงานต่างประเทศ บรูมาบา เอเชีย/แปซิฟิก : ฝึกงาน
15 พฤศจิกายน 2561, 17:43
ตำแหน่งประสานงานต่างประเทศ บรูมาบา เอเชีย/แปซิฟิก ลักษณะงาน: (1) โปรโมทและขายสินค้าและรวบรวมคำติชมสินค้า จากตัวแทนจำหน่ายและผู้ค้าส่งในภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟิก (2) ประสานงานเกี่ยวกับการโปรโมทและการจัดแสดงสินค้า ในทุกการประชุมและงานจัดแสดงสินค้าในภูมิภาคที่ บรูมาบา เอเชีย แปซิฟิก เข้าร่วม (3) ทบทวนและพิสูจน์ข้อร้องเรียนของลูกค้า (4) จัดการการคืนสินค้าและเครดิตจากตัวแทนทั้งหมด โดยความช่วยเหลือและการอนุมัติจากบรูมาบา เอเชีย แปซิฟิก  (5) ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของการจัดการและหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ : (a) สัญชาติไทย มีทักษะการเขียนและพูดภาษาอังกฤษ (b) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือวิศวกรรม (c) สามารถทำงานกับเพื่อนร่วมงานนานาชาติและความหลากหลายด้านวัฒนธรรม (d) ทักษะยอดเยี่ยมในการใช้ PC, การสื่อสาร, การปฏิสัมพัน, การประสานงาน และการนำเสนอผลงาน ผู้สมัครสัญชาติไทย ติดต่อ คุณอริสรา อีเมล : customercare2@brumaba.asia ใบสมัครจะต้องแสดงออกถึงความมั่นใจและข้อมูลส่วนตัวครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น จดหมายแนะนำตัว ประวัติการทำงานโดยละเอียด บุคคลอ้างอิง และภาพถ่ายปัจจุบัน