ชาวบ้านรวมตัวปิดหมู่บ้าน หลังพบคนในชุมชนติดเชื้อโรคโควิด-19

ภูเก็ต - วันนี้ (6 เม.ย.) บ้านบางเทา ม.5 ต.เชิงทะเล ชาวบ้านบางเทากว่า 10 คนนำโดย นายกาลิบ ปะหนัน ได้นำตู้ไฟจราจรแปะป้ายข้อความว่า “เขตควบคุมพิเศษห้ามเข้า” และกรวยจราจร มาปิดทางเข้าออกบางเทา ซอย 3 และบางเทาซอย 7 ต.เชิงทะเล หลังพบว่าในชุมชนมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 และเป็นพื้นที่สีแดง ซึ่งต้องสแกนบุคคลเข้าออกหมู่บ้าน ใครที่ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านจะไม่ให้เข้าโดยเด็ดขาด

เอกภพ ทองทับ

วันจันทร์ ที่ 6 เมษายน 2563, เวลา 18:10 น.

นายกาลิบ กล่าวว่า "ที่ชาวบ้านมารวมตัวกันนำตู้ไฟจราจร และป้ายข้อความห้ามเข้าหมู่บ้านมาปิดทางเข้าออก เพราะว่าหมู่บ้านบางเทามีการแพร่เชื้อระบาดโควิด 19 จากช่างเชื่อมและมีการติดต่อ ๆ กันหลายคน จนชาวบ้านตระหนกหวาดผวากลับว่าคนในหมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับเชื้อจะรับเชื้อโควิด 19 เพราะหมู่บ้านมีทั้งเด็กอ่อน คนชรา เมื่อติดแล้วก็จะยากในการรักษา"

"ซึ่งการปิดทางเจ้าหมู่บ้านครั้งนี้ก็จะมีการตรวจวัดไข้ของคนในชุมชนที่มีการเข้าออก มีการมอบหน้ากากอนามัยให้แก่คนที่ไม่มี และให้ทุกคนทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สำหรับบางเทาซอย 3 จะปิดห้ามเข้าออกเด็ดขาดในเวลา 2 ทุ่ม ส่วนบางเทาซอย 7 จะปิดตั้งแต่เที่ยงถึงเช้า ของทุกวันจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย"

 
“ชุมชนเรา เรารัก ไม่ต้องรอให้ใครสั่งว่าต้องปิด เราจะปิดดูแลคนในชุมชนเอง เพราะการแพร่เชื้อของโรคนี้นั้นแพร่กระจายรวดเร็วมาก คนในชุมชนเป็นแล้ว มีการนำตัวไปรักษาแล้ว เราไม่ต้องการให้คนภายนอกนำเขื้อโรคมาให้ชุมชน และต้องการให้ทุกคนอยู่บ้าน เพื่อเราจะได้ผ่านโควิด-19 ไปด้วยกัน” นายกาลิบ กล่าว

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่