ถือศีลกินผักภูเก็ต 62 จับตาความสะอาด ปลอดภัย รักษ์สิ่งแวดล้อม

ภูเก็ต - ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พูดถึงการเตรียมพร้อมจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของชาวจังหวัดภูเก็ต ที่ได้ถือปฏิบัติสืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี รวมถึงการจัดระเบียบการจราจร มาตรการรักษาความปลอดภัย ความสะอาดของอุปกรณ์ม้าทรง และความสะอาดของอาหารเจ รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ข่าวภูเก็ต

วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2562, เวลา 17:34 น.

ภาพ จุฑารัตน์ เปลรินทร์

ภาพ จุฑารัตน์ เปลรินทร์

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต เป็นประเพณีเก่าแก่สืบทอดมานานกว่า 194 ปี โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ประกาศให้ประเพณีถือศีลกินผักขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ พ.ศ. 2561 ในประเภทตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ลักษณะวัฒนธรรมด้านการปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล

สำหรับจังหวัดภูเก็ตอ๊าม(ศาลเจ้า) ต่าง ๆ ได้มีการประกอบพิธีกรรม ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 7 ตุลาคม อาทิ พิธีโข้กุ้น(พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาอ๊าม), พิธีป้ายฉิดแซ(พิธีบูชาดาว), พิธีอิ้วเก้ง(พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต), พิธีอาบน้ำมัน, พิธีขึ้นบันไดมีด, พิธีโก้ยโห้ย(พิธีลุยไฟ) และพิธีโก้ยห่าน(พิธีสะเดาะเคราะห์) เป็นต้น กำหนดการแห่พระรอบเมืองภูเก็ต และพิธีลุยไฟของแต่ละศาลเจ้า (คลิก)

ในส่วนของการบูรณาการเตรียมความพร้อมในการจัดงานกับทางเครือข่ายฯ และการจัดระเบียบการจราจรในพื้นที่ฯ รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัย เนื่องจากมีการใช้อาวุธมาในพิธีไหว้ ความสะอาด อุปกรณ์ม้าทรง และความสะอาดของอาหารเจ พ่อเมืองภูเก็ตอธิบายว่า “สิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญก็คือความสะอาดของอาหาร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จะทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพอาหาร และขอความร่วมมือชมรมอ๊าม และสถานประกอบการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วย นอกจากนี้ เทศบาลนครภูเก็ตกำหนดจัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย, จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด และออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหาร ภายในโรงครัวของศาลเจ้าทุกศาลเจ้าในเขตเทศบาลนครภูเก็ต”

“นอกจากนี้จังหวัดได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เตรียมหน่วย พยาบาลเวชภัณฑ์ และบุคลากรทางการแพทย์ดูแล ม้าทรง และพี่น้องประชน พร้อมได้กำชับให้ผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ การใช้อุปกรณ์ในการประกอบพิธีกรรม ขอให้มีการป้องกัน ระมัดระวังการใช้อุปกรณ์ที่อาจทำให้เกิดบาดแผลใหญ่และเกิดการติดเชื้อเป็นอันตรายกับร่างกายได้” นายภัคพงศ์ กล่าว

ประทัด
ฝ่ายปกครองจะได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ ควบคุมการใช้ประทัดให้อยู่ใน ระเบียบข้อปฏิบัติตามที่ฝ่ายปกครองกำหนด

การจราจร
การจัดระเบียบการจราจรในพื้นที่ เป็นหน้าที่ของตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทำหน้าที่ในการจัดระเบียบการจราจรในช่วงที่มีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งช่วงเทศกาล

ภาครัฐจับมือภาคเอกชน “ร่วมมือร่วมใจ ผนึกพลังทําความดี" 
ทางภาครัฐและเอกชนได้ดำเนินการบูรณาการประชาสัมพันธ์ พร้อมกันนี้ จะขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 ด้วย รวมไปถึงกิจกรรมดี ๆ จากภาคเอกชน เช่น ร่วมกันทําความสะอาด 4 ศาลเจ้าใหญ่ ก่อนประเพณีถือศีลกินผักประจำปี อันได้แก่ ศาลเจ้าเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง, ศาลเจ้าบางเหนียว, ศาลเจ้าสามกอง และศาลเจ้ากะทู้ รวมถึงจะร่วมเดินปิดท้ายขบวนแห่ เพื่อช่วยกันจัดเก็บขวดพลาสติกหลังขบวนแห่พระรอบเมือง เพื่อเป็นการรักษาเมืองภูเก็ตให้สะอาด นําขยะไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดําเนินธุรกิจในเรื่อง Green Mission อีกด้วย

และในขณะเดียวกันสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบราคาสินค้าพืชผักผลไม้ ให้มีการจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม โดยขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการให้มีการติดป้ายแสดงราคาสินค้า ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค

ข้อมูล : ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่