ทน.ภูเก็ตงดจ่ายน้ำประปา 11 ก.ย. 18 ชั่วโมง กระทบถนน 39 สายทั่วเมือง

ภูเก็ต – เทศบาลนครภูเก็ตประชาสัมพันธ์งดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว เนื่องจากกองการประปา จะทำการล้างถังเก็บน้ำใสของระบบผลิตน้ำประปาถนนดำรง จึงจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปา ในวันพุธ ที่ 11 กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เขตตัวเมืองได้รับผลกระทบทั้งหมด ในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน

ข่าวภูเก็ต

วันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562, เวลา 17:58 น.

ภาพ จุฑารัตน์ เปลรินทร์

ภาพ จุฑารัตน์ เปลรินทร์

กองการประปาฯ จำเป็นต้องงดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ในวันและเวลาดังกล่าว ตามสายถนนดังนี้
1. ถนนดำรง จากหน้าสำนักงานกองการประปา ถึงสี่แยกศาลจังหวัดภูเก็ต
2. ถนนสุทัศน์ ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
3. ถนนมนตรี ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
4. ถนนหลวงพ่อ ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
5. ถนนถลาง ตลอดสาย
6. ถนนพังงา ตลอดสาย
7. ถนนดีบุกตัดใหม่ทั้งสาย
8. ถนนภูเก็ต จากแยกธนาคารชาร์เตอร์ฝั่งตะวันออก ถึงสะพานหิน รวมทั้ง ซอยสุรินทร์ ,ซอยแสนสุข 1, 2 , ซอยกอไผ่ และซอยสะพานหิน
9. ถนนสุรินทร์ ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
10. ถนนศรีสุทัศน์ ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
11. ถนนศรีเสนา ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
12. ถนนอนุภาษภูเก็ตการ ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
13. ถนนท่าเรือใหม่ ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
14. ถนนติลกอุทิศ 1, 2
15. ถนนนิมิต ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
16. ถนนอ๋องซิมผ่าย ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
17. ถนนทุ่งคา ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
18. ถนนแม่หลวน ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
19. ถนนวิชิตสงคราม ตั้งแต่สี่แยกถนนวิชิตสงครามตัดถนนปฏิพัทธ์ จนถึงสุดเขตเทศบาลนครภูเก็ต หน้าโรงเรียนไทยหัวอาเซียนวิทยา และซอยแยกทั้งหมด
20. ถนนพัฒนา ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
21. ซอยหล่อโรง ทั้งหมด
22. ถนนปฏิพัทธ์ ช่วงสี่แยกเขารัง ถึงสี่แยกจุ้ยตุ่ย
23. ถนนระนอง ช่วงแยกจุ้ยตุ่ย ถึงสามแยกถนนระนอง ตัดถนนวิชิตสงคราม
24. ถนนเยาวราช ช่วงสี่แยกโรงแรมเมอร์ลิน ถึงหน้าวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
25. ถนนดำรง ฝั่งโรงเรียนสตรีภูเก็ต ช่วงหน้ากองการประปาถึงสี่แยกโรงเรียนสตรีภูเก็ต
26. ถนนปะเหลียน ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
27. ถนนผู้ใหญ่บ้าน ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
28. ถนนกำนัน ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
29. ถนนนริศร ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
30. ถนนร่วมพัฒนา ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
31. ถนนตรัง ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
32. ถนนอำเภอ ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
33. ถนนสตูล ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
34. ถนนรัษฎา ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
35. ถนนบางกอก ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
36. ถนนกระบี่ ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
37. ถนนตะกั่วป่า ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
38. ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
39. ถนนพูนผล

โอกาสนี้ ทน.ภูเก็ตขอให้ผู้ใช้น้ำประปาตามถนนสายดังกล่าวข้างต้น ได้สำรองน้ำไว้ใช้ และหากดำเนินการแล้วเสร็จ ทางกองการประปาจะจ่ายน้ำประปาทันที พร้อมทั้งได้ขออภัยล่วงหน้า ในกรณีจ่ายน้ำประปาหลังงานซ่อมแซมซึ่งอาจจะพบว่า น้ำขุ่น มีสี และมีตะกอนเล็กน้อย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการประปา เทศบาลนครภูเก็ต โทร. 076 211130

และหากพื้นที่ใดที่ไม่มันใจว่าจะอยู่ในประกาศหรือไม่ ทน.ภูเก็ต ขอให้สำรองน้ำประปาเผื่อไว้ก่อน เนื่องจากในเขตตัวเมืองนั้นน้ำประปาจะไม่ไหลทั้งหมด ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่