ทภก.ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ จำลอง 'การกู้ภัย 30 ชีวิตจากเครื่องบินตกในทะเล'

ภูเก็ต – ท่าอากาศยานภูเก็ต ดำเนินการจัดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ (Phuket International Airport Emergency Plan Exercise : PEMEX 2019) ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้จำลองสถานการณ์ “การกู้ภัยอากาศยานอุบัติเหตุทางทะเล” ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ หาดในยาง โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อม พร้อมด้วย นายมนตรี มงคลดาว รญภ.เข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อม ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 ก.ค. ตั้งแต่เวลาประมาณ 15.00 น. เป็นต้นไป

ข่าวภูเก็ต

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2562, เวลา 10:43 น.

โดยการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี พ.ศ. 2562 เป็นการดำเนินการตามข้อตกลงระหว่าง ท่าอากาศยานของรัฐภาคี ซึ่งการซ้อมแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานแบบเต็มรูปแบบ (Full Scale Emergency Exercise) ของ ทภก. ในปีงบประมาณ 2562 นั้น ทภก. ได้กำหนดรูปแบบสถานการณ์สมมุติเกี่ยวกับการกู้ภัยอากาศยานอุบัติเหตุทางทะเลโดยจำลองสถานการณ์ว่าอากาศยานแบบ ATR72 มีผู้โดยสารและลูกเรือรวมจำนวน 30 คน เส้นทาง หาดใหญ่ - ภูเก็ต ที่กำลังจะทำการลงจอด ณ ทภก. แต่เนื่องจากขณะนั้นได้เกิดฝนตกและลมกรรโชกรุนแรงและอากาศยานเกิดปะทะกับกระแสลมที่มีลักษณะพุ่งลงในแนวดิ่งอย่างรุนแรง

ส่งผลให้อากาศยานสูญเสียแรงยกและเสียการทรงตัวตกลงในทะเลห่างจากจุดอ้างอิงสนามบิน 1.8 กิโลเมตร ซึ่งการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินในปีงบประมาณ 2562 นั้น ทภก. ได้ยกประเด็นของอากาศยานอุบัติเหตุในทะเลมาเป็นหัวข้อหลักเนื่องจาก ทภก. เป็นท่าอากาศยานเดียวของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีกายภาพของท่าอากาศยานติดต่อกับทะเล จึงมีความจำเป็นในการกำหนดรูปแบบของสถานการณ์ฝึกซ้อมให้สอดคล้องกับกายภาพ และเพื่อให้เป็นไปตามกฎ ข้อบังคับกรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 82 เรื่องระบบการจัดการด้านนิรภัยสนามบินและตามข้อเสนอแนะขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) Doc.9137 Airport Service Manual ที่ระบุให้ท่าอากาศยานแต่ละแห่งควรจัดให้มีการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินของท่าอากาศยานอยู่เป็นประจำ

เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นการดำเนินงานตามมาตรฐานท่าอากาศยานที่ ICAO เป็นผู้กำหนดเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับท่าอากาศยานทั่วโลก อีกทั้งเป็นการสร้างความพร้อมให้กับผู้ปฏิบัติ ได้ทราบถึงกระบวนการจัดการทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินในปีงบประมาณ 2562 นั้น ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหมวดบินเฉพาะกิจ กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 3 ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจการบินท่าอากาศยานภูเก็ต ศูนย์นเรนทร สถานีตำรวจภูธรสาคู สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุทยานแห่งชาติสิรินาถ และหน่วยงานภายในจังหวัดซึ่งถือเป็นการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและภาพลักษณ์ที่ดีให้ ทภก. และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่