‘ธเนศ’ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตคนใหม่

ภูเก็ต - เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 65 ณ โรงแรมรามาด้าพลาซ่าเจ้าฟ้า นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เลือกตั้งนายกและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ปี 2565-2567 สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

ข่าวภูเก็ต

วันอาทิตย์ ที่ 24 กรกฎาคม 2565, เวลา 11:00 น.

โดยมีวาระสำคัญได้แก่ นำเสนอความคืบหน้าโครงการ Tourism Data Intelligence Sandbox นำเสนอความคืบหน้าโครงการ Thailand Travelution 2022 นำเสนอความคืบหน้าการเสนอตัวในการเป็นเจ้าภาพ Specialized Expo 2028 ความร่วมมือระหว่าง PKCD และ PTA เรื่องภูเก็ตสมาร์ทบัส รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ รับรองงบการเงินและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การสนับสนุนการจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนจังหวัดภูเก็ต

และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ปีบริหาร 2565-2567 โดยมีรายชื่อ 11 ท่านดังนี้ 1. คุณธเนศ ตันติพิริยะกิจ 2,คุณสรายุทธ มัลลัม 3.คุณวรพร วรทัต 4. คุณสุพัตรา จารุอริยานนท์ 5.คุณกนกกร พฤกษกิจ 6. คุณกานต์ เอกวานิช 7.คุณกนกกร ภัทรวรณี 8.คุณพนัชกร ใจเย็น 9.คุณศศิศศ์ ถาวรว่องวงศ์ 10.คุณธนวัต อ่องเจริญ และ 11.คุณนันทิดา อติเศรษฐ์

โดยเลือกคุณธเนศ ตันติพิริยะกิจ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตคนใหม่ ซึ่งนายกและคณะกรรมการชุดใหม่จะทำงานสานต่อเนื่องเจตนารมณ์พัฒนาการท่องเที่ยวภูเก็ตต่อไป

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่