นักวิ่ง 4500 คนร่วมงาน “วิ่งสนุกอนุรักษ์เต่าทะเลและวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 14” ณ ประตูเมืองภูเก็ต

วิ่งมาราธอน – เช้าตรู่วันอาทิตย์ ที่ 21 ต.ค. ที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ร่วมมือกับทางโรงแรม เจดับเบิลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา และพันธมิตรของทางมูลนิธิฯ จัดกิจกรรมงานการกุศลระดมทุนเพื่อหารายได้ งานยิ่งใหญ่ประจำปี ในงาน “วิ่ง สนุก อนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ ขาว และวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 14” ณ ประตูเมืองภูเก็ต

ข่าวภูเก็ต

วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 2561, เวลา 10:02 น.

โดยมี นายแมทเธียส อีฟ ซุตเตอร์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ นักวิ่งมืออาชีพและมือสมัครเล่น และวิ่งครอบครัว ทั้ง 4,500 คน ในงานยังได้รับเกียรติจากนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมกดแตรสัญญาณ ณ จุดปล่อยตัวนักกีฬา

กิจกรรมการแข่งขันวิ่งการกุศล ถือเป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ได้แบ่งระยะวิ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ฮาล์ฟมาราธอน 21 กม. มินิมาราธอน 10 กม. วิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 5 กม. วิ่งสนุกแบบครอบครัวระยะทาง 3 กม. โดยในปีนี้ ได้จัดให้มีการวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะ 21 กม. ขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกัน ทั้งนี้นักวิ่งยังสามารถเลือกการวิ่งแบบประเภทวีไอพีในทุกระยะการวิ่ง (รับประกันถ้วยรางวัล)

การวิ่งในระยะฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน เหล่านักวิ่งได้วิ่งไป-กลับข้ามระหว่างสะพานท้าวเทพกระษัตรีและสะพานรักสารสิน จากจังหวัดภูเก็ตข้ามไปยังฝั่งจังหวัดพังงา เส้นทางการวิ่งผ่านทัศนียภาพอนัสวยงามของหาดทรายแก้ว บ้านเขาปิหลาย ชุมชนบ้านต้นแซะ บ้านท่านุ่น บ้านท่าฉัตรชัย และกลับสู่เส้นชัย ณ ประตูเมือง ซึ่งถือเป็นจุดไฮไลท์สำคัญของงาน และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอกีแห่ง ของจังหวัดทั้ง 2 แห่ง

สำหรับการแข่งขันวิ่งระยะฮาล์ฟมาราธอน ผู้เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 1 ของนักวิ่งประเภทรวมชาย ได้แก ่นายเสกสรร แสงเสน ในเวลา 1 ชั่วโมง 22 นาที 48 วินาที และอันดับที่ 1 ประเภทรวมหญิง ได้แก่ ปิยะณัฐ พงษ์พันธ์ ทำเวลาวิ่งเข้าเส้นชัยได้ที่ 1 ชั่วโมง 45 นาที 52 วินาที

สำหรับการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ผู้เข้าเส้นชัยเป็นอันดับแรก ได้แก่ นายชนิวัตร ช่างเหล็ก และ นางสาว สุรกาญจน์ วรรณะ รับบัตรกำนัลและถ้วยรางวัล

ทางมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ตั้งเป้าเพื่อระดมทุนหารายได้กว่า 1 ล้านบาท จากการจัดงานในครั้งนี้เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของ “ศูนย์ศึกษาเรียนรู้และดูแลเต่าทะเลหาดไม้ขาว” ซึ่งเป็นสถานที่อาศัยและให้ การดูแลเป็นพิเศษสำหรับเต่าทะเลที่มีสมรรถภาพทางร่างกายไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติในท้องทะเลได้ รวมถึงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดชายหาดไม้ขาว เพื่อให้เป็น แหล่งวางไข่เต่าทะเลอย่างยั่งยืนต่อไป และเพื่อระดมทุนสมทบกองทุนของศูนย์วิจัยและพัฒนา ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งทะเลอันดามัน ในการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือดูแลรักษา ฟื้นฟูสัตว์ทะเล อาทิ เต่า ปลาโลมา ปลาวาฬ และพะยูนที่ได้รับบาดเจ็บกลับคืนสู่ท้องทะเล รวมถึงจะจัดให้ มีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ ประชาชน รวมถึงเยาวชนรุ่นใหม่ ๆ

สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่