ผู้ตรวจการแผ่นดิน ติดตามกรณีจุดกลับรถเกือกม้า ประชุมสรุปควรให้มีการสร้างต่อไป

เนื่องจากกรณีประชาชนร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างสะพานลอย จุดกลับรถบนถนนเทพกระษัตรี

เบญญาดา สูงใหญ่

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560, เวลา 15:14 น.

วานนี้ (8 ก.พ.) นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือและติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้องจากการสร้างสะพานตรงบริเวณจุดกลับรถบนถนนเทพกระษัตรี

โดยมีนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายปฏิเวชวุฒิศักดิ์ สุขี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เข้าร่วม

นายรักษเกชา เผยว่าหลังจากที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าล่าสุด ไปเมื่อวัน 28 ก.ย. ที่ผ่านมา และได้ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาในการปรับรูปแบบการสร้างจุดกลับในบริเวณดังกล่าวอีกครั้ง ด้านประชาชนเองก็ได้เสนอแนวทางในการจัดทำรูปแบบอื่นๆ เช่น อุโมงค์ทางลอดหรือจุดกลับรถทางลาด

ผลสรุปจากการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ เห็นว่าควรให้ดำเนินการจัดสร้างสะพานกลับรถต่างระดับ(เกือกม้า)ต่อไป เนื่องจากใช้งบประมาณน้อยและใช้ระยะเวลาในการสร้างน้อยกว่า จึงจะส่งผลกระทบต่อการจราจรระหว่างการก่อสร้างเพียงระยะสั้น

ในขณะที่การก่อสร้างจุดกลับรถแบบทางราบนั้นจะต้องใช้ทั้งพื้นที่ งบประมาณ และเวลามากกว่า โดยอาจจะต้องใช้งบประมาณในการเวนคืนพื้นที่มากขึ้นเป็น 2 เท่า ส่วนการจัดสร้างอุโมงค์ทางลอดนั้น ต้องใช้งบประมาณมากกว่าสะพานกลับรถถึง 7 เท่าและใช้เวลาในการก่อสร้างเป็นเวลานาน เนื่องจากมีการวางระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และระบายน้ำที่ซับซ้อนกว่า จึงอาจกระทบความเดือดร้อนของประชาชนมากกว่า

อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจการแผ่นดินจะติดตามเรื่องนี้อย่าใกล้ชิด และย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับฟังความคิดเห็นและช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะประชาชนที่ถูกเวนคืนพื้นที่อย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างภาครัฐและประชาช

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่