ผู้ว่าคนใหม่สานต่อความสัมพันธ์ทัพเรือภาค 3 เข้าเยี่ยมพร้อมหารือข้อราชการ

ภูเก็ต - ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนใหม่ สานต่อความสัมพันธ์ทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมหารือเรื่องการจัดระบบฐานข้อมูลทางน้ำ โดยมี ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ให้การรับรองพ่อเมืองคนใหม่ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่และปรึกษาข้อราชการ และยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนภูเก็ต ในด้านการฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์โควิด-19

เอกภพ ทองทับ

วันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2563, เวลา 16:38 น.

เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (23 มิ.ย.) พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3(ทรภ.3) พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในทรภ.3 และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3(ศรชล.ภาค 3) รวมทั้งนายทหารฝ่ายอำนวยการทรภ.3 ร่วมให้การรับรอง นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่และปรึกษาข้อราชการ

โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ ปลัดจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการด้านความมั่นคงร่วมคณะ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3  

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว กล่าวว่า ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดภูเก็ต มีความตั้งใจเข้าเยี่ยมคารวะ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดเชื่อมโยงกัน

"อันดับแรก คือ ต้องรู้จักกัน รู้อะไรไม่สู้รู้จักกัน ทำให้ใจถึงใจเกิดขึ้นอย่างกระชับมั่น ร่วมกันแก้ปัญหาที่ประชาชนเผชิญอยู่ควบคู่กับการพัฒนาจะต้องไปได้ด้วยดี ที่ผ่านมา ผู้ว่าฯภัคพงศ์ได้ประสานงานกับทัพเรือภาคที่ 3 เป็นอย่างดียิ่งอยู่แล้ว เมื่อมาทำหน้าที่ต่อ จึงมาสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งภาคราชการทุกหน่วยงานต้องผนึกกำลังแก้ไขปัญหาร่วมกันให้กับประชาชนต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน พัฒนาความสัมพันธ์ให้มากขึ้น เพื่อลดช่องว่างตามระบบราชการได้”

“ที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 3 ในโอกาสรับเสด็จในพื้นที่เกาะลันตา กระบี่ เป็นเวลาหลายวัน มีความผูกพันกันกับทัพเรือภาคที่ 3 คิดว่าบทบาทในการช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทัพเรือภาคที่ 3 ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล และต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคคลให้ดีขึ้นเป็นสำคัญ เพราะเมื่อเกิดภัยต่าง ๆ จะได้ช่วยกันแก้ปัญหาได้ ส่วนทางบก ทางอากาศ มีการจัดทำระบบดีแล้ว ดังนั้น ยังคงเหลือวางระบบทางน้ำให้ดียิ่งขึ้น จะต้องขอรวมพลังจากทุกฝ่ายช่วยกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ภูเก็ตเข้มแข็งสดใสขึ้นมา” นายณรงค์ กล่าว

“ในโอกาสนี้ ทางจังหวัดภูเก็ตขอขอบคุณผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 และคณะที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น หลังจากนี้จะช่วยกันผนึกกำลังทุกฝ่าย เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนโดยจะแปลงนโยบายภาครัฐสู่ประชาชนในการปฏิบัติร่วมกัน”

ทางด้าน พล.ร.ท.เชิงชาย กล่าวว่า ทัพเรือภาคที่ 3 ดำเนินการปีนี้เป็นปีแรกอย่างเป็นรูปธรรม ในอำนาจหน้าที่ของ ศรชล.ภาค 3 ร่วมกับ 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ร่วมกันแก้ปัญหาการใช้พรมแดนระหว่างประเทศ รวมไปถึงการทำงานร่วมกับ ศรชล.จังหวัด อาทิ การป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และการป้องกันแรงงานเข้ามาในพื้นที่

“ในส่วนการใช้ท่าเรือต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จะต้องจัดทำฐานข้อมูลบุคคลใช้ท่าเรือ โดยให้นำเทคโนโลยีมาช่วยให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อการท่องเที่ยว” พล.ร.ท.เชิงชาย กล่าว

“ทัพเรือภาคที่ 3 มีความยินดีที่ได้ทำงานร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และพร้อมให้การสนับสนุนในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังจากโควิด-19 ในการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตจะนำพาจังหวัดต่อไปในอนาคต"

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่