ผู้ว่าภูเก็ตนำทีมเสนอตัวคัดเลือกเป็นเจ้าภาพ ซีเกมส์ อาเซียนพาราเกมส์ 2568

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำทีม ภาครัฐและเอกชน นำเสนอข้อมูล ความพร้อมของจังหวัดภูเก็ต และกลุ่มจังหวัดอันดามัน ในการเสนอตัวคัดเลือกเป็นจังหวัดเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025)

ประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐ

วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565, เวลา 14:00 น.

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 65 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1ชั้น 4อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต,นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ และนายดำรง ไชยเสนา ผอ.กกท. จังหวัดภูเก็ต เดินทางไปนำเสนอข้อมูล ความพร้อมของจังหวัดภูเก็ต และกลุ่มจังหวัดอันดามัน (จังหวัดกระบี่,ตรังภูเก็ต และพังงา) ในการเสนอตัวคัดเลือกเป็นจังหวัดเจ้าภาพ การจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) ต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาจังหวัดเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ฯ

โดยในครั้งนี้มีกลุ่มจังหวัดและจังหวัดเข้าร่วมนำเสนอข้อมูลประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 จังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา
กลุ่มที่ 2 จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา
กลุ่มที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร และจังหวัดศรีสะเกษ
และ จังหวัดเดียว มี 3 จังหวัดที่นำเสนอได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดนครราชสีมาและ จังหวัดกาญจนบุรี

ทั้งนี้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด จะมีเวลาในการนำเสนอข้อมูล ต่อคณะอนุกรรมการฯ 40 นาที และคณะอนุกรรมการฯ จะซักถาม เพื่อจังหวัด/กลุ่มจังหวัดตอบข้อซักถาม 20 นาที
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าหากจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดอันดามันได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 จะก่อให้เกิดผลดีในการขับเคลื่อนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand เพราะทางคณะทำงาน Expo 2028 Phuket Thailand จะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประชาสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่นและความพร้อมของจังหวัดภูเก็ต ต่อกลุ่มประเทศต่างๆที่จะสามารถโหวตคะแนนให้กับประเทศไทย ได้อีกทางหนึ่งด้วย
ทั้งนี้กลุ่มจังหวัดอันดามันได้บูรณาการจัดทำข้อมูล ในการร่วมเป็นเมืองเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (ค.ศ. 2025) พ.ศ. 2568 ณ ประเทศไทย ให้มีความเป็นเอกภาพ ทั้ง ข้อมูลการแบ่งโซนการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันประเภทและชนิดกีฬา ของจังหวัดในกลุ่มอันดามัน
รวมถึงความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ โดยสนามกีฬาจะต้องมีมาตรฐานและบรรจุ ผู้รับชมกีฬา จำนวน 20,000ที่นั่งขึ้นไป ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้นำเสนอใช้ สนามกีฬาสุระกุล โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจะให้การสนับสนุนการปรับปรุงสนามกีฬาสุระกุลให้ได้มาตรฐานตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตยังมีความพร้อมในเรื่องของโรงแรมที่พักและการคมนาคมที่จะสามารถรองรับ นักกีฬาจากทุกประเทศ ที่เดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขัน และปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตยังเป็น destination จุดหมายปลายทางของการเดินทางทางน้ำโดยมีความพร้อมมีเรือสำราญเข้ามาจอดเทียบท่า ทำให้สะดวกสำหรับนักกีฬาที่สามารถใช้การเดินทางการคมนาคมทางน้ำได้อีกทางหนึ่ง

ภาคเอกชนของจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มกรอ.พร้อมให้การสนับสนุนทั้งในส่วนของการจัดรถสมาร์ทบัสเพื่อรับส่งนักกีฬาและผู้ฝึกสอน
สำหรับจุดเด่นของกลุ่มจังหวัดอันดามันคือจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดภูเก็ตถือเป็น 3 เมืองที่เป็น Sport city และทั้ง 3 จังหวัดยังมีความพร้อมด้านการคมนาคมมีสนามบินนานาชาติทั้ง 3 จังหวัด

ในส่วนของความปลอดภัยกลุ่มจังหวัดอันดามันมีการเชื่อมโยงการทำงานมีศูนย์ Command มีกล้อง CCTV และได้พัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สถานการณ์โควิด 19 และแผนการฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ Phuket Sandbox ดังนั้นกลุ่มจังหวัดอันดามันจึงอยากขอโอกาสให้ กลุ่มจังหวัดอันดามัน และภาคใต้ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกมส์ฯ โดยหากจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มอันดามันได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 33 จะถือเป็นโอกาสที่ดีของจังหวัดภูเก็ตในอนาคตด้วย ซึ่งเท่ากับจังหวัดภูเก็ตจะได้มีการซ้อม และเตรียมความพร้อมในการกิจกรรมด้านกีฬาที่ใหญ่ขึ้น จะได้เกิดการพัฒนาในอุตสาหกรรมการกีฬา และจะทำให้ภูเก็ตเป็นเมืองSport Cityอย่างเต็มตัว และส่งผลให้เสาหลักของ การพัฒนาจังหวัด ที่วางเป้าหมายให้จังหวัดภูเก็ต เป็นเมือง Sport City ที่สมบูรณ์ขึ้น

สำหรับประโยชน์ ของกลุ่มของจังหวัดอันดามัน หากได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ จะทำให้ กลุ่มจังหวัดอันดามัน สามารถฟื้นฟูสถานการณ์ หลังโควิดได้ และเป็นโอกาสของภาคใต้ 6 จังหวัดกลุ่มอันดามันที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพ เพื่อจะได้กระจายความ เจริญด้านกีฬา ไปอย่างทั่วถึงทั้ง 6 จังหวัด กระจายการลงทุน ของภาคเอกชนและภาครัฐ สาธารณูปโภคต่างๆก็จะได้รับการพัฒนาเพื่อให้เป็นการรองรับการเติบโตและจะทำให้เมืองก้าวไปสู่ ระดับโลกและจัดงานระดับโลกในอนาคตข้างหน้า ถือเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับกีฬาSport tourism ได้อย่างแท้จริงและจะเป็นโอกาสให้กลุ่มจังหวัดอันดามันได้จัด Event ขนาดใหญ่ ได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่