Mai Khao Beach Condominium
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก อัตราแลกเปลี่ยน สภาพอากาศ Facebook Youtube ค้นหา

พี่น้องชาวมุสลิมภูเก็ตร่วมเฉลิมฉลองวันแห่งความสุขอีฎิ้ลฟิตริ

ภูเก็ต – วันนี้ (15 มิ.ย. 61) ชาวภูเก็ตร่วมเฉลิมฉลองพิธีสำคัญทางศาสนาเนื่องในวันตุรษอีฎิ้ลฟิตริ หรือวันออกบวช ฮารีรายอ ประจำปีฮิจเราะห์ 1439 กันอย่างเนืองแน่น หลังจากที่ปฏิบัติภารกิจถือศีลอดกันมาในเดือนรอมฎอนเป็นจำนวน 30 วันและได้สิ้นสุดลงแล้วในวันนี้

ข่าวภูเก็ต

วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561, เวลา 10:28 น.

วานนี้ สำนักจุฬาราชมนตรี ประกาศเรื่องกำหนดวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ตรงกับวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ระบุข้อความว่า ตามที่ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอิฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลา มีผู้เห็นดวงจันทร์ จึงขอประกาศว่า วันอีฎิ้ลฟิตริ ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ตรงกับวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

วันอีฎิ้ลฟิตริ คือ วันแห่งความสุข วันแห่งการให้อภัย วันแห่งการเยี่ยมเยือนพบปะญาติมิตร และ เป็นวันแจกจ่ายเลี้ยงอาหารแก่ผู้ยากไร้ ของพี่น้องชาวมุสลิม หลังจากที่ได้ปฏิบัติภารกิจถือศีลอดในเดือนรอมฎอน เพื่อแสดงออกถึงความศรัทธาอันแรงกล้าต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ประทานพระบัญญัติแก่มวลมนุษย์ และเพื่อฝึกฝนให้ได้รู้จักความอดทนอดกลั้น มีจิตใจหนักแน่น และไม่ท้อถอยอย่างง่ายดายต่อความยากลำบาก ณ เบื้องหน้าที่จำต้องเผชิญ

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่