Mai Khao Beach Condominium
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก อัตราแลกเปลี่ยน สภาพอากาศ Facebook Youtube ค้นหา

พ่อเมืองนำนักวิ่งกว่า 3,200 คน เข้าร่วม 'วิ่งสนุก อนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว' ครั้งที่ 13

ภูเก็ต - เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 60 เวลา 06.00 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานและร่วมในกิจกรรมมินิมาราธอนและวิ่งเพื่อสุขภาพ 'วิ่งสนุก อนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว' ครั้งที่ 13  ณ บริเวณประตูเมืองภูเก็ต

ข่าวภูเก็ต

วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560, เวลา 11:35 น.

โดยมี นายสนิท ศรีวิหค, นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต, นายโอริออล มอนทอล ผู้จัดการทั่ว ไป โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา สื่อมวลชนและนักวิ่งกว่า 3,200 คน เข้าร่วม 

และอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญภายในงาน คือพ่อเมืองและนักวิ่งได้ร่วมยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อยถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ร่วมกัน เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธ ผู้สถิตในดวงใจไทยนิรันตร์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

โดยกิจกรรมแบ่งเป็นวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 10.2 กิโลเมตร, วิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 5.3 กิโลเมตร, รุ่น VIP ระยะทาง 5.3 กิโลเมตร และวิ่งแบบครอบครัวระยะทาง 2.5 กิโลเมตร

ทั้งนี้นายนรภัทร ได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาวและโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา  ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีที่กระตุ้นให้คนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียงเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต

รวมทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าทะเลและสร้างการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และขอชื่นชมที่การจัดกิจกรรมได้นำรายได้ไปสนับสนุนโครงการช่วยเหลือและฟื้นฟูเต่าทะเลที่ได้รับบาดเจ็บหรือศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันและโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลโดยทัพเรือภาคที่ 3

ภายในงานยังมีการมอบรางวัลสำหรับ รางวัลชมรมหรือหน่วยงานที่ส่งนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต โรงแรมที่ส่งนักวิ่งเข้าร่วมแข่งขันมากที่สุด โรงแรม อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต
นักวิ่งที่มีอายุมากที่สุดคือ มิโนเรต ฟรานซ์คออีส อายุ 73 ปี และนักวิ่งที่มีอายุน้อยที่สุดคือ ด.ญ. ปัญฑารีย์ แก้วนิล อายุ 2 ขวบ

รายได้จากการจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นมอบให้กับทางมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว เพื่อสนับสนุน “ศูนย์ศึกษาเรียนรู้และดูแลเต่าทะเลหาดไม้ขาว” ซงึ่ เป็นสถานที่อาศัยและให้การดูแลเป็นพิเศษสา หรับเต่าทะเลที่มีสมรรถภาพทางร่างกายไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติในท้องทะเลได้ รวมถึงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ทาความสะอาดชายหาดไม้ขาว เพื่อให้เป็นแหล่งวางไข่เต่าทะเลอย่างยั่งยืนต่อไป

และรายได้จากการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลในครั้งนี้จะเป็นเงินทุนในการสนับสนุน มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว หรือที่ศูนย์อนุบาล ดูแล และรักษาเต่าพิการและบาดเจ็บทางทะเล โดยปัจจุบันมีเต่าทะเลในการดูแลอยู่ด้วยกัน 5 ตัว เนื่องจากการพิการและบาดเจ็บ เต่าทัง้ 3 จึงไม่สามารถใช้ชีวิตปกติในท้องทะเลได้ อีกทั้งทางมูลนิธิจะนา เงินรายได้ในครั้งนี้ ใช้ในการซ่อมแซมจัดทาหลังคาใหม่สำหรับบ่อดูแลเต่าทะเล ซึ่งมีสภาพชำรุดเนื่องมาจากพายุและฝนที่ตกหนักตลอดหลายเดือน

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่