พ่อเมืองรับน้ำฝนยังไม่เพียงพอ เตรียมยื่นของบปรับปรุงแหล่งน้ำขนาดเล็ก

ภูเก็ต - วานนี้ (2 พ.ค.62) ที่ห้องประชุมโครงการชลประทานจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทาง เร่งสำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติทุกพื้นที่ เพื่อของบประมาณในการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม แหล่งเก็บกักน้ำที่เหมาะสมจังหวัดภูเก็ต ให้สามารถเก็บกักน้ำในฤดูฝน และนำน้ำมาใช้ในหน้าแล้ง แก้ปัญหาน้ำท่วม และน้ำแล้งอย่างเป็นระบบ

ข่าวภูเก็ต

วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2562, เวลา 09:57 น.

ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

นายภัคพงศ์ กล่าวว่า ตามคำสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดสำรวจแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ที่เป็นแม่น้ำขนาดเล็ก เช่น ลำคลอง ห้วย ลำธาร ที่เป็นต้นน้ำ หรือมีความเหมาะสมที่จะกักเก็บน้ำ และสามารถใช้แรงงานคนจัดทำฝายชะลอน้ำในช่วงฤดูฝนได้ และแหล่งน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอน ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถใช้การได้ โดยให้จังหวัดรวบรวมข้อมูล เพื่อของบประมาณมาดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซม ให้สามารถกักเก็บน้ำได้ในฤดูฝน และนำน้ำมาใช้ได้ในฤดูแล้ง

จากการสำรวจ จังหวัดภูเก็ตมีแหล่งน้ำที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม จำนวน 46 แห่ง ประกอบด้วย ฝาย 15 แห่ง แก้มลิง 2 แห่ง สระ 25 แห่ง คลอง 5 แห่ง อ่างเก็บน้ำ 3 แห่ง เช่น ฝายบ้านหัวควน ฝายบ้านเหนือโตน ในพื้นที่กมลา ที่ชาวบ้านยังใช้ประโยชน์และมีสภาพที่ชำรุด จะต้องซ่อมแซมในส่วนของระบบส่งน้ำ ฝายคลองกะทู้ ฝายคลองบางทอง ในพื้นที่กะทู้ ฝายคลองขี้อ้น ในพื้นที่ป่าตอง อาคารป้องกันน้ำเค็มในพื้นที่ฉลอง 3 แห่ง ทำนบดินบ้านอ่าวน้ำบ่อ ฝายคลองในเล พื้นที่เชิงทะเล อาคารอัดน้ำโคกโตนด เป็นต้น

นายภัคพงศ์ กล่าวอีกว่า ทางจังหวัดจะนำเสนอโครงการต่าง ๆ ไปยังกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นในการของบประมาณมาดำเนินการ ทั้งในส่วนของการปรับปรุงงานโครงการระบบส่งน้ำ ขุดลอกจากการตื้นเขิน เพราะแหล่งน้ำทั้งหมดที่มีอยู่ ส่วนใหญ่แล้วประชาชนยังใช้ในเรื่องของเกษตรกรรม ใช้ในการอุปโภคในครัวเรือน รวมไปถึงฝายดังกล่าว จะทำหน้าที่ในการกักเก็บน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งได้

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ยังกล่าวถึงปัญหาขาดแคลนน้ำในภูเก็ตว่า สถานการณ์ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาติดต่อกัน 4-5 วัน ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้น เช่น ที่อ่างเก็บน้ำบางวาดมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอีก 1 แสน ลบ.ม. และทำให้มีน้ำสูบเข้าอ่างเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ปลายท่อน้ำประปาน้ำยังไหลไม่เป็นปกติ เพราะทางชลประทานได้ปล่อยน้ำลดลง เพื่อประคองให้มีน้ำใช้ไปจนถึงสิ้นเดือน พ.ค. ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งการประปา และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังนำน้ำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในบางพื้นที่ ซึ่งจะดำเนินการจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ส่วนการแก้ปัญหาในระยะยาวนั้น ทางกรมชลประทานได้มีการวางแผนในการเพิ่มน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำ การนำน้ำจากขุมเหมืองของเอกชนที่สำรวจพบว่ามีถึง 109 แห่ง มาใช้ ซึ่งทางการประปาก็ได้มีการซื้อน้ำดิบจากขุมเหมืองมาผลิตน้ำประปาอยู่แล้วในปัจจุบัน รวมไปถึงโครงการผลิตน้ำทะเลเป็นน้ำจืด เป็นต้น นายภัคพงศ์ กล่าว

ข้อมูล :  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่