ภูเก็ตคุมเข้มตรวจโรคพร้อมติดตั้งระบบที่สนามบินภูเก็ต 28 ก.ย.นี้

ภูเก็ต - เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 63 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตอยู่ในช่วงฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด -19 ได้ทำเป็นขั้นตอนมาตลอด เนื่องจาก ประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสทุกหย่อมหญ้า ตั้งแต่รากหญ้าจนถึงห้าดาวหกดาวขึ้นไป การฟื้นฟูได้เริ่มทำโครงการภูเก็ตเที่ยวภูเก็ต ไทยเที่ยวภูเก็ต และคนต่างชาติเที่ยวภูเก็ต จากภาวะซบเซาทำให้เกิดความคึกคักขึ้นมามากขึ้น กับกิจกรรมหรอยริมเล ทำให้คนภูเก็ตเที่ยวกันอย่างคึกคักและจะจัดต่อเนื่องด้วยกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมถือศีลกินผักในเดือนตุลาคม นี้

เอกภพ ทองทับ

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563, เวลา 11:58 น.

ภาพ เอกภพ ทองทับ

ภาพ เอกภพ ทองทับ

"ส่วนไทยเที่ยวภูเก็ตมีคนไทยเริ่มมาเที่ยวมากขึ้น มีอสม.จากทั่วประเทศเข้ามา ประมาณ 20,000 คนแล้ว โรงแรมที่พักราคาลดลง อาหารราคาไม่แพง สามารถเยียวยาเศรษฐกิจได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากที่ผ่านมารายได้หลักมาจากนักท่องเที่ยวจากรายได้ 450,000 ล้านบาท มาจากชาวต่างชาติ กว่า 4 แสนล้านบาท คนไทยเข้ามา 4 ล้านคน นำรายได้มา 50,000 ล้านบาท" นายณรงค์ กล่าว

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมั่นใจแม้รายได้จากการท่องเที่ยวจะหายไป ในช่วงสถานการณ์อันยากลำบาก เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่มั่นใจในเสน่ห์ของภูเก็ต และยืนยันให้ความสำคัญกับทุกฝ่าย 

"ตอนนี้รายได้ที่ขาดหายไปจากคนต่างชาติ ดังนั้นความจำเป็นไม่ช้าก็เร็วต้องเข้ามา เนื่องจากภูเก็ตมีเสน่ห์คนอยากเข้ามา แต่ในสังคมภูเก็ตยังมีความเห็นตกต่างกันอยู่บ้าง กลุ่มหนึ่งบอกเข้ามาได้เลย อีกส่วนหนึ่งเห็นด้วยให้เข้ามาแต่ต้องมีขั้นตอนการเข้ามา และอีกส่วนหนึ่งบอกว่าไม่เห็นด้วยที่จะให้เข้ามา ดังนั้น ต้องบริหารความรู้สึกของประชาชนทุกฝ่าย
เราวางเป้าหมายไว้ว่า เศรษฐกิจต้องได้รับการฟื้นฟู ในขณะที่ไม่มีการแพร่ระบาดรอบสอง จะระมัดระวังเรื่องนี้มากขึ้นจึงต้องเตรียมความพร้อม"

"ดังนั้น ในวันที่ 1 ตุลาคม จะเข้ามาหรือไม่ ยังไม่ตอบวันนี้ แต่มีการเตรียมความพรีอมไว้ทุกทางแล้ว ตั้งแต่ระดับข้างบนต้องกำหนดประเภทจุดหมายปลายทางคนที่เข้ามา ต้องมีการตรวจมาจากต้นทางต่างประเทศ มาถึงภูเก็ตต้องเตรียมบุคลากร เครื่องมือต่าง ๆ เครื่องตรวจสอบวัดเชื้อโรคกำลังจะติดตั้งในวันที่ 28 ก.ย.นี้เพื่อ ทำการทดสอบระบบ ติดตั้งเครื่องมือ การประสานบุคลากร โดย กรมควบคุมโรคจะเข้ามาติดตั้ง เครื่องมือต่างๆตรงนี้ เราดูความพร้อมของเราก่อนจะให้เข้ามา ในส่วนของ โรงแรมที่จะเข้ามาพัก มีการประเมินอย่างเข้มงวดเพื่อความสบายใจทุกฝ่าย โรงแรมต้องสมัครเข้ามา ส่วนคนที่มาต้องจ่ายเงินเองสมัครใจมาเอง โรงแรมจับมือกับโรงพยาบาลมีโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, โรงพยาบาลสิริโรจน์ และโรงพยาบาลของรัฐมีความพร้อม" นายณรงค์ กล่าว 

ผู้ว่าฯชี้แจงการรับนักท่องเที่ยวเข้ามาต้องเป็นไปตามขั้นตอน เพื่อให้แน่ใจว่าการฟื้นฟูเศรษฐกินจะต้องไม่เกิดการระบาดรอบสอง

"ทดสอบระบบไปเรื่อย ๆ ก่อน ประตูปิดอยู่ มิใช่เปิดพรวดพราดรับคนเข้ามาจะต้องทดสอบระบบ โดยรับคนกลุ่มเล็กเข้ามา ต้องปรับปรุงอะไรบ้าง เครื่องมือพร้อมหรือไม่ จากนั้นรับระดับคน กลุ่มกลาง และกลุ่มใหญ่เข้ามา เตรียมความพร้อมทุกทางเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและความสบายใจของพี่น้องทุกคน เราพร้อมอยู่มากเกือบ 100% แล้ว" 

"การเข้ามาต้องจัดระบบ การดำเนินการต่าง ๆ ถือปฏิบัติตามคำสั่งของศบค.อย่างเคร่งครัด เพราะว่าเป็นแนวทางนโยบายของรัฐบาล คนที่มาจากต่างประเทศประสานงานมาต้องผ่านกระทรวงต่างประเทศ และกระทรวงต่างประเทศแจ้งมาที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งมาที่จังหวัด ทุกฝ่ายเราพร้อมปฏิบัติ เราช่วยกันเต็มที่เราสู้ไปด้วยกัน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ได้โดยที่ไม่ติดแพร่ระบาดรอบสอง"

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่