ภูเก็ตชิงชัย “ปากน้ำโพศึกษาเกมส์” ร่วมส่งแรงเชียร์ตัวแทนทัพนักกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 20

นครสวรรค์ - ร่วมเชียร์ ร่วมให้กำลังใจ ทัพนักกีฬาจากโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 20 “ปากน้ำโพศึกษาเกมส์” ที่ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 - 6 มีนาคม 2562 โดยมีนักกีฬาโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลจำนวน 35 คน เป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ต จะเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทกรีฑา, ฟุตซอล, เปตอง, แบดมินตัน, ว่ายน้ำ และเทเบิลเทนนิส

ข่าวภูเก็ต

วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562, เวลา 10:50 น.

ทัพนักกีฬาได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อมอบชุดแข่งขันกีฬาจำนวน 50 ชุด เพื่อใช้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ที่จังหวัดนครสวรรค์ในครั้งนี้ โดยได้ออกเดินทางจากจังหวัดภูเก็ตสู่จังหวัดนครสวรรค์ในวันที่ 28 ก.พ. และเดินทางกลับมาในวันที่ 7 มี.ค.

โอกาสนี้นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวอวยพรให้ทัพนักกีฬาเดินทางไปแข่งขันด้วยความปลอดภัย ประสบความสำเร็จในการแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ต

บัญชีรายชื่อนักกีฬาสังกัด โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 20 มีดังต่อไปนี้

ประเภทกรีฑา: ณัฐพร อินทอง, ธนาวุฒิ อุปถัมภ์, ศุฑามาศ ปลอดศักดิ์, มณีรัตน์ เพ็ชรพวง, ธนโชติ ศรีสวัดิ์, ดวงกลม พินิจ, ธวัชชัย ทันเพือน, อาดิษ เต้งซู และ สุทิมา ปังโธสง โดยมีผู้ฝึกสอนคือ นายณัฐพงษ์ คุมภะสาโณ

ฟุตซอล: นันทชัย สาโสภา, นันทอนัส กสิคุณ, นันทสิโรดม วงษา, นันทสิทธิพงศ์ หมาดสิทธิ์, นันทศักดินนท์ ปาทาน, นันทศุภสัณห์ คงนคร และ นันทนัสมิน เสียงยาว ผู้ฝึกสอน นางสาวดีเด่น ปราบโรค

เปตอง: สุธิโชติ สันสะท้าน, อภิชัย ดำรงเกษตร, ไกรวุฒิ ดำนาดี, ปริวัฒน์ หยังกุล, วันดี เทพคง, ภูวนัย ทองหล่อ, อำพร แซ่เฮ่า, ธเนศ ใจสบาย และ วิญญู แสงแจ้ ผู้ฝึกสอน นายวัฒนา วิสาละ

แบดมินตัน: กิตติพศ ศรีอินทร์เกื้อ, วราภรณ์ ประทีป ณ ถลาง และ นวพล สุดแน่น ผู้ฝึกสอน นายคณิศร ชาตรีวงศ์

ว่ายน้ำ: ธรรณิสร แว่นทอง, ชนกานต์ ผกามาศ, เรมี่ กุลเสน , กฤติการ์ ฤกษ์ถลาง และ สิริมา แซ่โห้ ผู้ฝึกสอน นายศิวกรภู่เซ่ง และ นางสาวปิลันธนา คณาวุฒิ

เทเบิลเทนนิส: ทยากร สมบูรณ์ และ ภควัฒน์ ศรมณี ผู้ฝึกสอน นางสาวสมใจ คงทองดำ

ขอเชิญชาวภูเก็ตร่วมส่งกำลังใจให้แก่ทัพนักกีฬา ให้ได้พัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย พัฒนาการกีฬาคนพิการ ให้มีวินัย มีความอดทน มีน้ำใจนักกีฬา ก้าวไปสู่การเป็นตัวแทนประเทศในทุกระดับต่อไป

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่