ภูเก็ตประชุมภาคเอกชนโรงแรมที่พัก ให้ยึดคำสั่งจังหวัดรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

ภูเก็ต - เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2564 โดยมี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

เอกภพ ทองทับ

วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564, เวลา 11:57 น.

ภูเก็ตประชุมภาคเอกชน โรงแรม ที่พัก ให้ยึดคำสั่งจังหวัดในการรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

ภูเก็ตประชุมภาคเอกชน โรงแรม ที่พัก ให้ยึดคำสั่งจังหวัดในการรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

ที่ประชุมพิจารณา แนวทางซักซ้อมขั้นตอนในการรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 101/2564 ลงวันที่ 9 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตปลอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว ซึ่งมีผู้ต้องการเดินทางเข้ามาจากพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งจากพื้นที่สีแดง สีส้ม สีเหลือง จึงต้องประชุมหารือร่วมกับกลุ่มโรงแรมและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดเกณฑ์ในการรับคนเข้ามาในโรงแรมที่พัก

“เจตนารมณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อเข้ามาถ้าเชื้อแพร่กระจายเข้ามาในพื้นที่ เราจะลำบากคนจะไม่กล้ามามากขึ้น ขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัด ที่ 101/2564 ตามคำสั่งระบุว่า ผู้ที่มาจากพื้นที่สีแดงทั้งหมดต้องเข้ากักตัว 14 วันภายในที่พักหรือโรงแรมและแยกจากผู้อื่น ภายใต้การดูแลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หากไม่ปฏิบัติมีความผิดตามกฎหมาย หรือถ้ามาชั่วคราวกักตัวที่พักโรงแรมแล้วกลับ แต่ถัาอยู่เป็นเวลาหลายวันต้องกักตัว 14 วัน” นายพิเชษฐ์ กล่าว

“ทางจังหวัดขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ให้แจ้งผู้เข้าพักว่าต้องลงทะเบียนออนไลน์เข้าจังหวัดด้วย เพื่อขอให้บันทึกการเดินทางให้อยู่ในที่พักอยู่ในเขตของโรงแรมเท่านั้น ไม่ให้ออกนอกเขตเป็นการกักตัวที่โรงแรมที่พัก โดยมี EOC ตำบลจะร่วมดูแล ซึ่ง การทำงานของ EOC ตำบล จะเริ่มตั้งแต่รับคนเข้ามาจากช่องทางต่าง ๆ อาทิ ทางอากาศ ที่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ทางบก ที่ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ทางน้ำ ที่ ท่าเรือต่าง ๆ”

“การที่จังหวัดออกกฏกติกาจังหวัดร่วมกับหลายภาคส่วน เป็นการเตรียมความพร้อมมาตรการการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19ให้ดีที่สุด และขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการร่วมกันดูแลผู้เข้าพัก ให้ปฏิบัติตัวตามคำสั่งจังหวัดด้วย หวังว่าคงได้รับความร่วมมือที่ดีในการสร้างสรรค์ให้คนเข้ามาร่วมกันรักษาจังหวัดภูเก็ตไม่ให้มีการแพร่ระบาด จิตสำนึกที่ดีอยู่ที่ทุกกลุ่มต้องช่วยกันดูแล ซึ่งคำสั่งดังกล่าวของจังหวัดมีผลถึงวันที่ 31 มกราคม 2564” นายพิเชษฐ์ กล่าว

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่