ภูเก็ตผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังเป็น 0 ต่อเนื่อง เหลือผู้ป่วยติดเชื้อรักษาตัว 16 ราย

ภูเก็ต - สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ระบุข้อมูลจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต (สสจ.ภูเก็ต) ณ วันที่ 20 พ.ค.63 เวลา 24.00 น. ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมคงที่ 225 ราย อย่างไรก็ตาม สสจ.ภูเก็ต ยังเน้นย้ำประชาชนทั่วไปให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

ข่าวภูเก็ต

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563, เวลา 12:37 น.

ภาพ ธัญลักษณ์ สากูต

ภาพ ธัญลักษณ์ สากูต

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต แจ้งว่า ตั้งแต่ มกราคม – 20 พฤษภาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 225 ราย (ไม่พบรายใหม่) โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน 206 ราย (เพิ่ม 2 ราย) เสียชีวิต 3 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม) จำหน่าย 1 ราย มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อกำลังรักษาพยาบาลอยู่ 16 ราย และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 61 ราย รวมจำนวนคนนอนที่โรงพยาบาล 77 ราย

จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฎิบัติการทั้งหมด 10,654 ราย (พบเชื้อ 225 ราย) เป็นผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 6,619 ราย และเป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 10,429 ราย

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ภูเก็ตได้ผ่อนปรนระยะที่ 2 โดยให้เปิดกิจการเพิ่มเติมในศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ โดยเปิดให้บริการเวลา 10.00 - 20.00 น. ภายใต้มาตรการรักษาระยะห่างและควบคุมโรค ขอให้ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามโดยโหลดแอปพลิเคชันก่อนเข้าห้าง หรือลงทะเบียนผู้ใช้บริการ เพื่อจะเป็นข้อมูลการเข้า-การออกในการใช้บริการ หากมีการแพร่ระบาดในพื้นที่นั้น ๆ จะได้ติดตามตัวในการควบคุมโรคได้ทันท่วงที

และหากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก มีไข้หรือไม่มีไข้ก็ให้ รีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ทันที

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่