ภูเก็ตพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้จัดการชาวอิตาลีกลับมาจากเซี่ยงไฮ้ พักอาศัยเชิงทะเล

ภูเก็ต - สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ตวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 22 พฤษภาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 226 ราย (รายใหม่ 1 ราย) เดินทางกลับมาจากประเทศจีน และพักอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต

เอกภพ ทองทับ

วันเสาร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2563, เวลา 12:46 น.

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 23 พ.ค.63

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 23 พ.ค.63

สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 รายใหม่ 1 ราย มีรายละเอียดดังนี้ รายที่ 226 ชายชาวอิตาลี อายุ 49 ปี อาชีพผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม เป็นผู้เดินทางกลับมาจากประเทศจีน เมืองเซียงไฮ้ (เดินทางมาพักที่ภูเก็ตช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคม 2563) อาศัยอยู่ในพื้นที่ หมู่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง โดยผู้ติดเชื้อยืนยันมาขอรับการตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง เพื่อเดินทางกลับประเทศจีน พร้อมด้วยลูกอีก 2 คน (อายุ 10 และ 15 ปี) ผลการตรวจของลูก ผลเป็นลบ

ปัจจุบันไม่มีอาการป่วย รอผลการสอบสวนโรค ทั้งนี้ผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 รายนี้ ทีมงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสอบสวนควบคุม ป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

ผู้ยืนยันติดเชื้อได้รับการรักษาและอนุญาตให้กลับบ้าน 208 ราย (ไม่มีกลับบ้านเพิ่ม) เสียชีวิต 3 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม) จำหน่าย 1 ราย (ไม่มีจำหน่ายเพิ่ม) กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 14 ราย ทุกรายอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 6,740 ราย (รายใหม่ 70 ราย) โดยยังคงรักษาพยาบาล 54 ราย (เป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน 14 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 40 ราย) กลับบ้านแล้ว 6,686 ราย

จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฎิบัติการทั้งหมด 10,775 ราย (พบเชื้อ 226 ราย) เป็นผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 6,740 ราย (พบเชื้อ 188 ราย) และ เป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย (พบเชื้อ 38 ราย)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เน้นย้ำว่า สถานการณ์ของโรคโควิด-19 ที่พบเพิ่มในวันนี้ เป็นผู้ติดเชื้อที่พบในพื้นที่ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง และผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 ทั้งหมดยังคงรับการรักษาที่โรงพยาบาล ในระยะนี้หากประชาชนมีความจำเป็นที่จะต้องไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร สวนอาหาร จะต้องปฏิบัติตัวแบบนิว นอร์มอล คือ ผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนก่อนและหลังเข้าใช้บริการจะต้องนั่งรับประทานอาหาร คนเดียว ถึงแม้ไปกับเด็กก็ไม่สามารถนั่งรับประทานอาหารใกล้กันได้ต้องแยกนั่งห่างกันล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ไม่ทิ้งกระดาษชำระที่ใช้แล้วลงในจานอาหารหรือบนโต๊ะ ให้ทิ้งในถังที่จัดไว้เท่านั้น การชำระเงินจะไม่มีการสัมผัสมือโดยตรง เช่น มีถาดรับเงินหรือบัตรเครดิต ขอเน้นย้ำให้ประชาชนที่ไปใช้บริการทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เว้นระยะห่าง 1 - 2 เมตร และล้างมือบ่อย ๆ

สำหรับประชาชนทั่วไป สสจ.ภูเก็ต ยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า กินร้อน ช้อนกลาง(ส่วนตัว) ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร หากพบว่ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก มีไข้หรือไม่มีไข้ก็ให้ รีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ทันที

 

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่