ภูเก็ตยกระดับเข้มมาตรการคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้าจังหวัด

ภูเก็ต - วันนี้ (19 เม.ย.) ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เปิดเผย มาตรการล่าสุดของจังหวัดภูเก็ต ในการยกระดับเข้มมาตรการคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 28/2564 ตั้งแต่วันที่ 21-30 เมษายน 2564 มีมาตรการดังนี้

ข่าวภูเก็ต

วันจันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564, เวลา 19:00 น.

1. อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มมีเอกสารรับรอง เข้ามาได้

2. อนุญาตให้ผู้ที่มีผลตรวจเชื้อโควิด-19 ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง (Covid-Free Certificate) เข้ามาได้

3. ผู้ที่ไม่มีเอกสาร ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 จะต้องเข้ารับการตรวจแบบรวดเร็ว (Rapid Antigen Test เสียค่าใช้จ่าย คนละ 300 บาท)

ทั้งนี้ การตรวจ ณ ท่าอากาศยาน ตรวจทุกคนที่เดินทางมาจากทุกจังหวัดเข้าภูเก็ต สำหรับการตรวจ ณ ด่านท่าฉัตรไชย ตรวจเฉพาะผู้เดินทางพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดง 17 จังหวัด

4. ทุกคนต้องดาวน์โหลด "หมอชนะ" และลงทะเบียน ผ่าน WWW.GOPHUGET.COM แจ้งศูนย์ EOC  ตำบล เพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวในขณะอยู่ในพื้นที่

ยกเว้น ผู้ที่ขนส่งสินค้าและไม่ค้างคืนในพื้นที่โดยต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัดแสดงที่ด่านท่าฉัตรไชย

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่