เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก อัตราแลกเปลี่ยน สภาพอากาศ Facebook Youtube ค้นหา

ภูเก็ตเริ่มโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รัษฎาบริการฟรีตลอดเดือนมีนาคม

ภูเก็ต - จังหวัดภูเก็ตเปิดโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณพ. ศ. 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกพื้นที่ และดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ข่าวภูเก็ต

วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562, เวลา 11:03 น.


โดยมีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน การเปิดโครงการเมื่อวันที่ 14 มี.ค. ที่ผ่านมา ณ ชุมชนซอยกิ่งแก้วหมู่ที่ 3 ต.รัษฎา

นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกรัฐมนตรีตำบลรัษฎา กล่าวว่า กิจกรรมการดำเนินงานประกอบด้วย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว การผ่าตัดทำหมัน การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี และมีความรับผิดชอบ

เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกพื้นที่ ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี และมีความรับผิดชอบ ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์จรจัดลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัขแมวจรจัด ตามพื้นที่สาธารณะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และป้องกันไม่ให้คนเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า

สำหรับกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่ตำบลรัษฎา ในครั้งต่อไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.รัษฎา กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18-19 มีนาคม นี้ ณ ลานหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ในระหว่างเวลา 09.30 – 16.00 น.
20 – 21 มีนาคม ณ ซอยรัษฎารำลึก หมู่ที่ 6 เวลา 09.30 – 16.00 น.
25 – 26 มีนาคม ณ ศาลาเอนกประสงค์ซอยพะเนียง หมู่ที่ 5 เวลา 09.30 – 16.00 น.

กองสาธารณสุขฯระบุว่า ขอให้นำบัตรประชาชนของเจ้าของสัตว์เลี้ยงมาด้วยทุกครั้งที่มารับบริการ ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ามารับบริการจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ต.รัษฎา หรือเจ้าตัวอาศัยอยู่ในพื้นที่ ต.รัษฎาเท่านั้น

 

 

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่