Mai Khao Beach Condominium
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก อัตราแลกเปลี่ยน สภาพอากาศ Facebook Youtube ค้นหา

มิ.ย. นี้ สนามบินภูเก็ตสยายปีกเต็มอัตรา เปิดใช้งานเต็มพื้นที่ เพื่อรองรับ 18 ล้านคน

ภูเก็ต - ท่าอากาศยานภูเก็ตแถลงข่าวความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ระบุพร้อมเปิดใช้เต็มพื้นที่ เดือนมิถุนายน 2561 เพื่อรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นวันละไม่ต่ำกว่า 65,000 คน คาดการณ์ปี 2561 จะมีผู้ใช้บริการท่าอากาศยานภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 18 ล้านคน

ข่าวภูเก็ต

วันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561, เวลา 12:00 น.

นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต นำแถลงข่าวความคืบหน้า การดำ
เนินงานตามโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตและชี้แจงข้อมูลที่เป็นกระแสบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีให้แก่ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการและผู้ที่ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต

นายเพ็ชร กล่าวว่า โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 5,146,700,000 บาท เป้าหมายจะกำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2561 เพื่อจะเปิดใช้พื้นที่ทั้งหมดรวม 46,000 ตร.ม.

โดยขณะนี้ดำเนินการใน 2 ส่วนได้แก่อาคารในฝั่งทิศใต้เปิดใช้บริการแล้ว และในวันที่ 14 ก.พ. นี้จะเปิดให้บริการเพิ่มอีก 1 เฟสในพื้นที่ 3,000 ตร.ม. ซึ่งจะสามารถรองรับผู้ใช้บริการได้ 500 ที่นั่ง คาดว่าจะสามารลดความแออัดในพื้นที่ได้ในระดับหนึ่ง และในช่วงปลายเดือนนี้ จะพร้อมเปิดใช้สะพานเทียบ (GATE) 6 และ 7 ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการอยู่ในสะพานเทียบ (GATE) ที่ 8, 9 และ 10

พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้เร่งดำเนินการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารให้แล้วเสร็จเนื่องจากเกิดความล่าช้าและก่อให้เกิดความไม่สะดวกต่อผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ เพราะเป็นการปรับปรุงควบคู่ไปกับการให้บริการ อีกทั้งพบว่ามีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยสถิติข้อมูลผู้โดยสารพบว่าเมื่อวันที่ 29 ม.ค. ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้โดยสารรวมที่ 65,469 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากวันเดียวกันของปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 21.43 และมีจำนวนเที่ยวบินตามตารางบิน 367 เที่ยวบิน เป็นเที่ยวบินจริง 363 เที่ยวบิน โดยเพิ่มขึ้นจากวันเดียวกันของปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 14.95 ดังนั้น ทภก. จึงได้เร่งการดำเนินการเพื่อให้พร้อมต่อการเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบภายในเดือนมิถุนายน 2561 และ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและยินดีน้อมรับคำติชมเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงท่าอากาศยานเพื่อให้การบริการที่ดีขึ้นต่อไป

สำหรับมาตรการการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการนั้นท่าอากาศยานภูเก็ตมีแผนที่จะติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่เพื่อเพิ่มระบบการรักษาความปลอดภัยให้มีความเข้มงวดเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของการจำหน่ายสินค้าในร้านค้าต่างๆ ได้ขอความร่วมมือในมีการควบคุมราคาสินค้าให้มีความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค

ข้อมูล: ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่