ม.ราชภัฏภูเก็ต เตรียมความพร้อมจ่อตั้งโรงพยาบาลสนาม หากมีผู้ป่วยทะลัก

ภูเก็ต – อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และทีมคณะแพทย์โรงพยาบาลสนามวชิระภูเก็ต ลงพื้นที่สำรวจเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

เอกภพ ทองทับ

วันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564, เวลา 13:21 น.

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2564 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อาจารย์สุเทพ มุงคุณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และนางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และทีมคณะแพทย์โรงพยาบาลสนามวชิระภูเก็ต ลงพื้นที่สำรวจเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม (เพิ่มเติม) โดยมี เทศบาลตำบลรัษฎา เร่งจัดเตรียมสถานที่ทั้งในเรื่องอุปกรณ์ และระบบการบริหารจัดการต่าง ๆ

ผศ.ดร.หิรัญ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีพื้นที่รองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด 265 เตียง โดยในระยะที่ 1 เปิดรองรับผู้ป่วยจำนวน 70 เตียง ทั้งนี้แนวทางการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามฯ จะเป็นไปตามหลักการดำเนินงานของทีมคณะแพทย์โรงพยาบาลสนามวชิระภูเก็ต

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่