ยโสธรจรสู่ภูเก็ต กับมหกรรมสินค้าดี เกษตรอินทรีย์ เพิ่มศักยภาพและกลยุทธ์ทางการตลาด

ภูเก็ต – วานนี้ (25 ก.ย.61) ที่บริเวณลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดภูเก็ต นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดมหกรรมสินค้าดี เกษตรอินทร์ วิถียโสธร โดยมีนายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดยโสธร, นายเดชา เพ็ชรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต, กลุ่มเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดยโสธรและจังหวัดภูเก็ต, หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วม

ข่าวภูเก็ต

วันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561, เวลา 09:11 น.

นายสมเพชร กล่าวว่า เพื่อเชื่อมโยงตลาดผลิตภัณฑ์เพิ่มช่องทางการตลาด ให้แก่ผลิตภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียงของจังหวัดยโสธร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลายกว่า 30 คูหา

ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาดังเดิม เช่น หมอนขิด เครื่องจักสาน ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ พวงมาลัยข้าวตอกซึ่งมีหนึ่งเดียวในโลก และนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดยโสธร มาเป็นเวลานับสิบ ๆ ปี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย พืชผักสมุนไพร และที่เป็นอับดับหนึ่งของจังหวัดยโสธร คือ ข้าวหอมมะลิ ที่ได้มาตรฐานรับรองในระดับสากล ซึ่งส่งขายไปทั่วโลกและขณะนี้จังหวัดยโสธรก็มีเป้าหมาย อย่างชัดเจน ในการขยายพื้นที่ปลูก สร้างเสริมมาตรการรับรอง ผลผลิตที่เป็นอินทรีย์ เพื่อสร้างอาหารและสิ่งดีๆ เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ภายใต้วิสัยทัศน์ว่า “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

ด้านนายชัยยะเจตน์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตามแผนงานโครงการเพิ่มศักยภาพและกลยุทธ์ทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2561 จัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “มหกรรมสินค้าดี เกษตรอินทร์ วิถียโสธร” Road Show ภาคใต้ กิจกรรมเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และพัฒนาสินค้าเกษตรอินทร์และผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีความหลากหลายและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยงานมหกรรมสินค้าดี เกษตรอินทร์ วิถียโสธร จึงอยากเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจไปร่วมงานกันได้ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างที่ 24 - 27 กันยายนนี้ ที่บริเวณลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่