รมว.วราวุธลงภูเก็ตตรวจเยี่ยมต้นแบบเตาเผาขยะมูลฝอย

ภูเก็ต - เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานและสภาพปัญหาการบริหารจัดการเตาเผาขยะของเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งรับกำจัดขยะของจังหวัดภูเก็ตทั้งหมดสำหรับการผลิตไฟฟ้า

เอกภพ ทองทับ

วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564, เวลา 18:22 น.

พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายเฉลิมพร ปิยณรงค์โรจน์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปภาพรวมสถานการณ์ขยะจังหวัดภูเก็ต ณ โรงเผาขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต

นายณรงค์ กล่าวว่า การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครภูเก็ต ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของประเทศในการบริหารจัดการขยะแบบรวมกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัด โดยให้เอกชนเข้าร่วมดำเนินการเพื่อผลิตไฟฟ้าจากขยะ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สนับสนุนกระทรวงมหาดไทย ในการตรวจสอบการดำเนินงาน เพื่อมิให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ โดยเทศบาลนครภูเก็ต ได้มีการแสดงผลการตรวจวัดมลพิษจากเตาเผาบริเวณด้านหน้าอาคารเตาเผาเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นว่าเตาเผาขยะดังกล่าวกำจัดขยะได้ถูกต้อง สามารถผลิตพลังงานได้รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

นอกจากนั้น จากข้อมูลในช่วงก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2561 และ 2562 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ส่งมายังศูนย์กำจัดขยะฯ เฉลี่ยถึง 925 และ 963 ตัน/วัน และมีอัตราการเพิ่มของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ถึงร้อยละ 7 ต่อปี

นายวราวุธ กล่าวว่า ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีของการนำร่อง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะให้ทุกเกาะของประเทศ มีการบริหารจัดการขยะภายในเกาะ โดยในปัจจุบันยังมีอีกหลายเกาะ ที่มีการขนส่งขยะข้ามน้ำข้ามทะเล และบางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุอย่างเห็นบ่อยครั้ง

สำหรับพื้นที่ของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ และอีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ป่าชายเลน โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งยังเป็นปัญหาในการต่อสัญญา โดยวันนี้ทางกระทรวงฯ ได้ลงพื้นที่มาดู และจะเร่งแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว เพื่อที่จะได้มีการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และผู้บริหาร ให้จัดการเรื่องของระเบียบกติกาในการจัดการขยะอย่างเข้มข้น เพราะหลังจากโรคโควิด-19 หายไป ทางจังหวัดภูเก็ตก็จะได้รับความนิยมอย่างมหาศาลจากนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก ส่วนประเด็นที่ว่าจะมีแนวโน้มในการเพิ่มโรงเผาขยะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหรือไม่นั้น เรื่องนี้คงต้องรอดูทางท้องถิ่นว่ามีความพร้อมและมาตรการในการกำจัดขยะมากน้อยเพียงใด

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่