รมว.สุชาติ สั่งกรมพัฒน์เร่งผลิตแรงงานภาคท่องเที่ยวและบริการ ต้อนรับทัวร์จีนเที่ยวไทย

รมว.แรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น สั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งผลิตและ upskill แรงงานภาคท่องเที่ยวและบริการ เตรียมรับนักท่องเที่ยวชาวจีนและต่างชาติ กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ประเทศ

ประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐ

วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2566, เวลา 13:30 น.

นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจท่องเที่ยวและบริการของประเทศไทยกำลังฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 เริ่มดีขึ้น มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวไทยเป็นจำนวนมาก และเมื่อรัฐบาลจีนประกาศเปิดประเทศ และประชาชนสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ ประเทศไทยจึงเป็นเป้าหมายสำคัญในการท่องเที่ยวของชาวจีน แหล่งท่องเที่ยวที่ชาวจีนให้ความสนใจมีทั้งกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต เชียงใหม่ เกาะสมุย พัทยา และอีกหลายจังหวัด ส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการด้านการท่องเที่ยวและกิจการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว มีความต้องการแรงงานภาคบริการเป็นจำนวนมาก นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เร่งพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงาน ทั้งแรงงานใหม่ให้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะเข้าทำงาน และแรงงานที่อยู่ในสถานประกอบกิจการอยู่แล้วให้มีศักยภาพในการทำงานเพิ่มสูงขึ้น กรมได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัด เร่งฝึกพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร สถานบันเทิง สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธุรกิจนำเที่ยว ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว

นางสาวบุปผา กล่าวต่อไปว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางไปท่องเที่ยวในอันดับต้นๆ รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วย จึงได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ผลิตกำลังคนด้านท่องเที่ยวเพื่อป้อนแรงงานให้แก่สถานประกอบกิจการ จัดฝึกอบรมหลากหลายหลักสูตร อาทิ หลักสูตรพนักงานต้อนรับส่วนหน้า พนักงานผสมเครื่องดื่ม ผู้ประกอบอาหารฮาลาล การประกอบอาหารไทย การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ และบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ บาริสต้ามืออาชีพ และเทคนิคการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ และสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ(ตอนบน) จะเข้ามาคัดเลือกผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อรับเข้าทำงานทันทีหลังจากฝึกอบรมเสร็จสิ้น เป็นการช่วยทั้งแรงงานและสถานประกอบกิจการ ลดปัญหาขาดแคลนแรงงานไปได้ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานที่กรมดำเนินการมีทุกจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ดังนั้น สถานประกอบกิจการที่ต้องการแรงงานสามารถแจ้งตำแหน่งงานที่ต้องการให้สถาบันหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อจะได้ผลิตแรงงานที่ตรงกับความต้องการดังกล่าว

“กระแสการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวเป็นตัวกระตุ้นให้หน่วยต่างๆ เร่งดำเนินการพัฒนากำลังคน ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นงหน่วยงานสำคัญในการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานเพื่อให้มีความพร้อมที่จะเข้าทำงาน โดยเชื่อว่าการบริการที่ดีจะสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางกลับมาอีกครั้ง กลายเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการฝึกอบรมได้ที่ www.dsd.go.th เลือกกำหนดการฝึกอบรม หรือสถานประกอบกิจการที่สนใจรับพนักงานเข้าทำงานแจ้งรายละเอียดใน Inbox ในเพจเฟซบุ๊กของกรม www.facebook.com/dsdgothai หรือสอบรายละเอียดเพิ่มที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4” นางสาวบุปผา กล่าว

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่