รองผู้ว่านำทีมลงพื้นที่ตรวจความล่าช้าโครงการเคเบิ้ลลงดิน ถนนพังงา

ภูเก็ต – วันนี้ (15 พ.ค.) นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำคณะผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณถนนพังงาและถนนรัษฎา เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการนำสายไฟฟ้าและระบบเคเบิ้ลลงใต้ดิน เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน ในประเด็นความเดือดร้อน จากความล่าช้าของการดำเนินโครงการดังกล่าวส่งผลให้ถนนขรุขระ ไม่เรียบทำให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบาก

ข่าวภูเก็ต

วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562, เวลา 13:16 น.

คณะตรวจสอบประกอบด้วย นายทวี หอมหวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต, นางบุษยา ใจเปี่ยมประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต ตัวแทนเทศบาลนครภูเก็ต ตัวแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตและผู้รับเหมา

นายทวี กล่าวว่า การดำเนินโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินมีมูลค่า 166 ล้านบาท ได้รับงบประมาณปี 2560 เป็นงบเพิ่มเติมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมีบริษัท SCG 995 เป็นผู้รับจ้าง แบ่งงานออกเป็น 2 ส่วน คือการส่วนที่ 1 คืองานนำสายไฟฟ้าลงดิน เป็นการดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งานส่วนที่ 2 เป็นงานสื่อสาร โดยเป็นหน้าที่ของบริษัทผู้รับจ้าง เป็นการนำระบบการสื่อสารลงดิน งานปรับปรุงภูมิทัศน์งานลาดยางผิวถนน และเก็บรายละเอียดทั้งหมด เป็นความรับผิดชอบของบริษัทผู้รับจ้าง ซึ่งบริษัทผู้รับจ้างได้ว่าจ้างให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงดิน ซึ่งขณะนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงดินทั้งหมดแล้ว ยังคงเหลือสายเคเบิ้ลทีวี

จากนั้นจึงได้ส่งมอบพื้นที่ให้บริษัทผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 และบริษัทผู้รับจ้างได้ดำเนินการวางท่อ เพื่อนำสายสื่อสารสายเคเบิลทั้งหมดลงใต้ดิน โดยในส่วนของถนนพังงา ดำเนินการแล้วประมาณ 60% และมีแผนจะดำเนินการในพื้นที่ถนนพังงาให้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน จากนั้นจะดำเนินการต่อในพื้นที่ถนนรัษฎา คาดว่าการดำเนินโครงการจะแล้วเสร็จเรียบร้อยภายในเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งในส่วนของถนนพังงา มีแผนที่จะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ปรับปรุงทางเท้าควบคู่กับระบบไฟฟ้าไปด้วย

สำหรับปัญหาอุปสรรคที่มีการหยุดการดำเนินการ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต อธิบายว่า เนื่องจากต้องรอการส่งมอบพื้นที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ต้องดำเนินการจัดระบบสายไฟลงดินก่อน และทางผู้รับจ้างมีแผนที่จะดำเนินการ ต่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งจะมีดำเนินการปรับผิวการจราจร ขณะนี้เริ่มมีการนำเครื่องจักรเข้ามาในพื้นที่ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการบริเวณถนนพังงาและถนนรัษฎาให้เป็นไปตามสัญญาการรับจ้าง โดยถนนพังงามีความยาว 577 เมตร เส้นทางผ่านธนาคารออมสินไปยังแยกมนตรี บริเวณสำนักงานไปรษณีย์จังหวัดภูเก็ต และถนนรัษฎามีความยาว 375 เมตร

ด้านนายประกอบ กล่าวว่าได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการดังกล่าวโดยได้เน้นย้ำกับ ผู้รับจ้างฯขอให้ดำเนินการจัดทำป้าย เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งให้พี่น้องประชาชนผู้สัญจรได้รับทราบอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งระบุข้อมูลเส้นทางที่ดำเนินการ เพื่อพี่น้องประชาชนจะได้ทราบและหลีกเลี่ยงการสัญจรในระหว่างที่มีการปรับปรุงดำเนินโครงการดังกล่าวด้วย เพื่อป้องกันผลกระทบด้านการจราจรของพี่น้องประชาชน ประกอบกับเส้นทางดังกล่าวอยู่ในย่านตัวเมืองภูเก็ต ที่มีทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและประชาชนสัญจรเป็นจำนวนมาก จึงขอให้ผู้รับจ้างได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล ระยะเวลาที่จะดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง ลดผลกระทบต่อความเดือดร้อน และเร่งให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด

- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต 

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่