ลูกเต่ามะเฟืองรังที่ 12 หาดบางขวัญ ลงทะเลแล้ว 67 ตัว

พังงา - เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.00 น. กรม ทช. โดยศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดบางขวัญ สำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) และศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน เฝ้าระวังการฟักของลูกเต่ามะเฟืองจากหลุมไข่เต่าหาดบางขวัญ รังที่ 12 ซึ่งเป็นรังที่ 8 ของหาดบางขวัญ แม่เต่าขึ้นวางไข่ เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 63

เอกภพ ทองทับ

วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564, เวลา 09:37 น.

หลังตรวจพบการยุบตัวของผืนทรายบริเวณปากหลุมจากกล้อง CCTV ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้สังเกตุการเปลี่ยนแปลงของปากหลุมที่ยุบตัว มีลูกเต่ามะเฟืองทยอยขึ้นมารอ บริเวณปากหลุมมากขึ้น จึงได้จับลูกเต่ามะเฟืองใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ และขุดช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟืองในหลุมที่ยังแข็งแรง

สามารถนำไปปล่อยลงสู่ทะเลทั้งหมด 67 ตัว อนุบาลรอปล่อย 6 ตัว ลูกเต่ามะเฟืองตายแรกเกิด 17 ตัว ไข่ที่มีตัวอ่อน (นำใส่ตู้ ICU Box เพื่อกระตุ้นการฟัก) 2 ฟอง ไข่ไม่ได้รับการผสม 4 ฟอง ไข่ลม 34 ฟอง รวมจำนวนไข่ที่แม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางทั้งสิ้น 130 ฟอง และนับเป็นวันที่ 55 หลังจากการพบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟือง

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่