วัดสุชนขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพก่อสร้างอาคารโรงทาน ทดแทนโรงฉันเดิมที่สภาพเก่าทรุดโทรม

นครศรีธรรมราช – วัดสุชน วัดเก่าแก่ของอำเภอสิชล ซึ่งตั้งอยู่ภายในหมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการก่อสร้างโรงทาน ขนาด 18 x 32 เมตร เพื่อทดแทนกุฏิ 2 ชั้น ที่เคยใช้เป็นโรงฉัน ซึ่งปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก และเพื่อให้อาคารมีความกว้างขวางและเพียงพอสำหรับการจัดงานบำเพ็ญกุศลต่าง ๆ ภายในวัด จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างอาคารในครั้งนี้

ข่าวภูเก็ต

วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2561, เวลา 17:30 น.

พระสมุห์พงศกร กิตฺติเมธี เจ้าอาวาสวัดสุชน กล่าวว่า เมื่ออาคารหลังดังกล่าวแล้วเสร็จ การจัดงานแต่ละครั้งก็ไม่จำเป็นจะต้องเช่าเต้นท์อีกต่อไป ซึ่งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายการจัดงานของคนในชุมชน เนื่องด้วยการเช่าเต้นท์เพื่อการจัดงานแต่ละครั้งนั้นจะมีค่าใช้จ่ายที่สูง

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญได้ผ่านช่องทาง ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี : 984-3-05710-4 ชื่อบัญชี : วัดสุชน

สำหรับประวัติของวัดสุชนนั้น เดิมเคยถูกใช้เป็นสมรภูมิสมัยพระเจ้าตากสิน ยกทัพไปตีก๊กพระยานคร เมื่อปี พ.ศ. 2312 ซึ่งก๊กพระยานครได้ตั้งทัพรับที่บ้านบางค่าย แล้วทำแพตามแนวคลอง ให้ทหารข้ามไปรบ จึงเรียกว่า บ้านทัพข้าม และเพี้ยนมาเป็น ทัพขาม

นอกจากนี้ ปัจจุบันวัดสุชน มีอุโบสถหลังใหญ่ ชาวบ้านจึงพร้อมใจจัดสร้างพระประธานสมเด็จพระพุทธชยันตีศรีสุชน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหนึ่งเดียวในโลก ปางเสวยวิมุตติสุข ที่รวมศิลปะสกุลช่าง 4 สมัยคือเชียงแสน สุโขทัย ศรีวิชัย และอินเดีย

 

 

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่