วิ่งสนุกอนุรักษ์เต่าทะเลและวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 15

วันที่ / เวลา: วันอาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม 2562, เวลา 04:00 น. ถึง วันอาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม 2562, เวลา 07:00 น.


งานวิ่งสนุกอนุรักษ์เต่าทะเลและวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 15 กำลังจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 04.00 – 07.00 น. ณ ประตูเมืองภูเก็ต เพื่อเป็นการจัดงานการกุศลระดมทุนหารายได้ ประจำปี เพื่อสนับสนุน มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ซึ่งเป็นสถานที่อาศัยและให้การดูแลเสัตว์ทะเลและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครและลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 กันยายน ที่ https://www.runlah.com/events/turtle19 โทร 076 338040 และอีเมล: maikhaoturtlefoundation@gmail.com

 

 

ชื่อบุคคล: มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว
ที่อยู่: ประตูเมืองภูเก็ต

 

ตรวจสอบความปลอดภัย: