สมาคมโรงพยาบาลเอกชนเคาะแนวทางฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา

จากการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา (COVID-19 Vaccine Expert Consensus Meeting: Moderna Vaccine Schedule) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลเอกชน และองค์การเภสัชกรรม มาร่วมปรึกษาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับตารางการฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาเพื่อให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ในเครือสมาคมโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศนำไปเลือกใช้ตามความเหมาะสม

โพสต์ทูเดย์

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564, เวลา 10:43 น.

แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา โดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ภาพ โพสต์ทูเดย์

แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา โดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ภาพ โพสต์ทูเดย์

ผู้เชี่ยวชาญมีข้อคิดเห็นต่างๆ โดยอ้างอิงข้อมูลเชิงวิชาการเป็นหลัก รวมทั้งความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญประกอบกันไปด้วย เพื่อสรุปเป็นแนวทางในการใช้วัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ที่เหมาะสมกับคนไทย โพสต์ทูเดย์ รายงาน

ผู้เชี่ยวชาญมีข้อคิดเห็นที่ตรงกันชัดเจนในหัวข้อที่ข้อมูลวิชาการสนับสนุน และในบางหัวข้อก็มีข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตาม ได้มีข้อสรุปในภาพรวมเป็นไปในทางเดียวกัน และสามารถแนะนำออกมาเป็นแนวทางดังนี้
1. กลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 หรือ อาจมีการติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน
2. กลุ่มที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 มาแล้ว 1 เข็ม
3. กลุ่มที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 มาแล้วครบ 2 เข็ม
4. กลุ่มเฉพาะเจาะจง เช่น หญิงตั้งครรภ์ คนที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน
5. กลุ่มที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 มาแล้วครบ 2 เข็ม และได้รับเข็มสามกระตุ้นเรียบร้อยแล้ว

ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 23 พ.ย.ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะร่วมลงพื้นที่ดูแลประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน อบจ.ภูเก็ต โรงแรมเมอร์ลิน ซึ่งทาง อบจ.ภูเก็ต เปิดให้บริการแก่พี่น้องประชาชนตามเงื่อนไข ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ในระหว่างวันที่ 23-24 พ.ย.

สำหรับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ เป็นการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนให้บริการแก่พี่น้องประชาชนที่ได้ลงทะเบียนการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่มีข้อกำหนดจากสภากาชาดไทย คือ 1.คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีตั้งครรภ์ 2. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป 3. บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ในถิ่นทุรกันดาร 4. ผู้ที่ทํางานประจําอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์ ผู้ที่ทําหน้าที่ สอนหนังสือในโรงเรียน 5. บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีนของ อบจ. ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องไม่เคยรับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่