เรือนจำภูเก็ตปล่อยตัว 216 ผู้ต้องขังหลัง ร.10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานอภัยโทษ

ภูเก็ต – วันนี้ (15 พ.ค. 62) ที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 จำนวน 216 คน

วรัญญา พรหมพิณพิลาส

วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562, เวลา 14:35 น.

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษ แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความประพฤติดี ไม่ทำผิดกฎระเบียบของเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ให้ได้รับการปล่อยตัวจำนวน 216 คน แบ่งเป็นนักโทษเด็ดขาดจำนวน 189 คน (ชาย 156 คน และหญิง 33 คน) และผู้ต้องกักขังจำนวน 27 คน (ชาย 21 คน และหญิง 6 คน)

ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ต้องโทษจำคุกตามกำหนดโทษที่จะต้องได้รับเป็นคดีความผิดที่ไม่ใช่คดีเกี่ยวกับยาเสพติดและคดีตามที่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 ที่มีกำหนดโทษเหลือจำต่อไปไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ เพื่อเปิดโอกาสให้ได้กลับตนเป็นคนดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป

โอกาสนี้นายสุพจน์ ได้ให้โอวาทแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ว่า “ผมขอแสดงความยินดีกับทุกคน และขอให้ทุกคนพึงระลึกไว้เสมอว่า พระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้เสมือนให้โอกาสทุกคนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ ขอให้ทุกคนปฏิบัติตนอยู่ในความดี และนำความรู้ด้านต่าง ๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมในระหว่างต้องโทษ ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัว”

ด้านนายสุนทร เดชรักษา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยกับ The Phuket News ว่า “นักโทษที่ได้รับการปล่อยตัวในวันนี้เป็นนักโทษในคดีเล็กน้อย และถูกจำคุกเป็นครั้งแรก ไม่ใช่นักโทษคดียาเสพติดหรือคดีร้ายแรง และมีโทษจำคุกเหลือไม่เกิน 1 ปี”

ซึ่งในจำนวนนี้มีนักโทษชายชาวตุรกี 1 คน รับโทษจำคุกเป็นเวลาหลายเดือน จากการกระทำความผิด พ.ร.บ.คนเข้าเมือง “ในกรณีที่ชาวต่างชาติพ้นโทษออกจากเรือนจำ เราไม่สามารถปล่อยตัวได้เลยแบบคนไทย ทางเราจะต้องส่งตัวไปยัง สภ.เมืองภูเก็ต จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองภูเก็ต จะประสานกับ ตม. เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไป” นายสุนทร กล่าว

นายสุนทร อธิบายเพิ่มเติมว่า ขณะนี้เรือนจำจังหวัดภูเก็ตมีชาวต่างชาติจำคุกอยู่ทั้งหมด 227 คน แบ่งเป็น ชาย 214 คน และหญิง 13 คน โดยส่วนใหญ่เป็นความผิดใน พ.ร.บ.คนเข้าเมือง, ลักทรัพย์ และยาเสพติด ชาวต่างชาติที่ถูกจำคุกมากเป็นอันดับ 1 คือชาวเมียนมา 181 คน (ชาย 174 คน และหญิง 7 คน) อันดับที่ 2 คือ รัสเซีย 5 คน (ชาย 5 คน) และอันดับที่ 3 คือชาวอังกฤษ 4 คน (ชาย 4 คน) จากจำนวนผู้ต้องขังเด็ดขาดทั้งหมด 2,547 คน

“หลังจากนี้ ผมจะต้องดำเนินการต่อในส่วนของผู้ต้องขังที่ได้รับการลดโทษและปล่อยตัวออกจากเรือนจำ จากนั้นก็เป็นผู้ต้องขังที่ได้รับการลดโทษและต้องถูกจำคุกต่อไป สุดท้ายคือผู้ต้องขังที่ไม่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ ซึ่งทั้งหมดนี้ผมจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับจากวันที่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษมีผลบังคับใช้ คือวันที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 3 เมษายน 2562

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่