เรือสำราญขนาดใหญ่เทียบท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต คาดเงินสะพัด 3 ล้าน คัดกรองโรคตามหลักสากล

ภูเก็ต - เมื่อวันที่ 13 ก.พ.63 เวลา 07.00 น. เรือสำราญ SEABOURN OVATION สัญชาติบาฮามาส ขนาดเรือ 41,865 ตันกรอส เดินทางมาจากเมืองท่าลังกาวี ประเทศมาเลเซียเข้าเทียบท่า ณ ท่าเรือน้ำลึกจังหวัดภูเก็ต มีผู้โดยสาร จำนวน 495 คน ลูกเรือ 470 คน ซึ่งผู้โดยสารและลูกเรือเป็นชาวยุโรปทั้งหมด   

เอกภพ ทองทับ

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563, เวลา 11:05 น.

ภาพ เอกภพ ทองทับ

ภาพ เอกภพ ทองทับ

เรือลำดังกล่าว ได้รับการอนุญาตให้เข้าท่าเรือได้ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือภูเก็ต เจ้าท่าภูเก็ต ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากรภูเก็ต ทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพเรือ  โดยได้รับรายงานจากแพทย์ประจำเรือว่าไม่พบการป่วยตามนิยามของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถติดตามผู้โดยสารและลูกเรือทุกราย เนื่องจากแวะพักจอดเพียง 10 ชั่วโมง (07.00-17.00 น.) จากนั้นจะเดินทางต่อไปที่ประเทศสิงคโปร์

นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต กล่าวว่า มาตรการความปลอดภัยการรับเรือสำราญที่ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต ได้รับเรือสำราญ ซีบอน โอเวชั่น สัญชาติบาฮามาส เดินทางมาจากลังกาวีประเทศมาเลเซีย นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรป ไม่มีชาวจีน มาตรการคุมเข้มไวรัสมีการประชุมประเมินความเสี่ยงและวางแผนก่อนที่เรือจะเข้าล่วงหน้า 24 ชั่วโมง เพื่อวิเคราะห์ว่าคนในเรือไม่มีการแพร่ระบาดและไม่มีไข้หวัดต่าง ๆ มีแพทย์ทางเรือส่งรายงานและด่านกักกันพืชสัตว์ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงอีกครั้งหนึ่ง เรือลักษณะนี้ มีเจ้าพนักงานนำร่องและด่านกักกันพืชสัตว์เข้าตรวจที่บนเรือก่อน เมื่อไม่พบโรคต่างๆจึงตั้งจุดคัดกรองโรค เป็นมาตรการที่ดำเนินการมาตลอด 

สถานที่จอดเรือสำราญขนาดใหญ่ที่แวะเข้าจอดจังหวัดภูเก็ต มี 2 แห่ง คือ 1.ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต 2.อ่าวป่าตอง ในวันนี้มี 2 ลำเข้าที่ภูเก็ตการคัดกรองแบบเดียวกันก่อนขึ้นฝั่ง สำหรับข้อมูลเรือสำราญขนาดใหญ่เข้าภูเก็ตในเดือนมกราคมจำนวน 16 ลำ เดือนกุมภาพันธ์ 17 ลำ   

นายวิวัธน์ กล่าวอีกว่า การท่องเที่ยวทางเรือมีจุดพีคประมาณมกราคมถึงกุมภาพันธ์ ที่กังวลเป็นจำนวนผู้โดยสาร ส่วนเที่ยวเรือมีการยกเลิกน้อย โดยมาตรการที่มีอยู่สามารถจัดการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ร่วมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสาธารณสุขจังหวัด ด่านกักกันพืช ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร เจ้าท่า ทัพเรือภาคที่ 3 ประชุมหารือกันประเมินสถานการณ์ทุกวัน เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการรับนักท่องเที่ยวหรือรับเรือต่าง ๆ 

ด้าน นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า วันนี้มีเรือสำราญขนาดใหญ่นำนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนที่ภูเก็ต เป็นชาวยุโรปทั้งหมด ไม่มีชาวจีน การปฏิบัติทุกเที่ยวเรือมีการตรวจพิธีการบนเรือตามกฎหมายก่อน จากนั้นตรวจและควบคุมโรคติดต่อและคัดกรองตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก จึงบูรณาการทีมแพทย์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต บุคลากรจากทัพเรือภาคที่ 3 มาช่วยอำนวยความสะดวกใช้เทอรโมอินฟาเรด ตรวจคัดกรองผู้ที่มีไข้ ซึ่งในระเบียบวิธีการทางเรือดำเนินการอยู่แล้ว มีบุคลากรแพทย์ด่านควบคุมโรคขึ้นไปประสานงานกับเจ้าหน้าที่บนเรือ ไม่ปรากฏว่าเป็นไข้ แต่เพื่อความมั่นใจของจังหวัดภูเก็ต มีมาตรการคัดกรองดำเนินการอย่างนี้มาตลอด ในส่วนท่าอากาศยานภูเก็ต ดำเนินการตั้งแต่ 5 ม.ค. 63 

"เรือสำราญขนาดใหญ่ที่จอดเทียบท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต วันนี้นักท่องเที่ยวชาวยุโรป ที่มีคุณภาพ คาดว่าใช้จ่ายต่อคนต่อวัน คิดเป็นคนละ 6,000 บาท การเข้ามากว่า 400 คน คาดว่าเงินสะพัดในภูเก็ตกว่า 3 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดี" 

"ส่วนข่าวที่ออกมาว่า เรือลำนี้เข้าสิงคโปร์ไม่ได้มาแวะที่ภูเก็ตเป็นข่าวปลอมทั้งสิ้น เพราะว่าเขามีแผนการเดินเรืออยู่แล้วตามกำหนดการ และได้แวะที่แหลมฉบังมาแล้ว และจะกลับสิงคโปร์ในวันที่ 15 ก.พ.นี้  จึงขอความกรุณาประชาชนอย่าได้แชร์เฟคนิวส์หรือข่าวปลอม ทางจังหวัดไม่มีความวิตกกังวล ในการตรวจคัดกรอง ขอให้มั่นใจการดำเนินการคัดกรองโรคตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุข ทุกวัน ทั้งท่าอากาศยาน  และ ท่าเทียบเรือ และ สถานีขนส่งโดยสารสาธารณะ มีการดูแลอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีการผ่อนคลายจากทางกระทรวงสาธารณสุข" นายภัคพงศ์ กล่าว 

พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 กล่าวว่า ทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพเรือ ได้สนับสนุนกำลังพลร่วมบูรณาการตรวจคัดกรอง นักท่องเที่ยว ที่มาจากต่างประเทศกับสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดทุกสถานที่ ทั้งทางเครื่องบิน ทางท่าเรือ และชายแดนต่างๆ จะได้รับการคัดกรองทุกแห่ง  ส่วนกรณีเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่เข้าภูเก็ตตั้งแต่มกราคม เป็นต้นมา เฉลี่ยเดือนละประมาณ 15 ลำขึ้นไป มีมาตรฐานคัดกรองแบบระดับนานาชาติ ตั้งแต่บนเรือมาถึงท่าเรือ 

ในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางมากับเรือสำราญ กล่าวว่า รู้สึกพอใจกับมาตรการคัดกรองโรคแม้จะไม่มีชาวจีนบนเรือ แต่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเช่นกับที่สหรัฐอเมริกา และรู้สึกมีความสุข ปลอดภัยที่มาเทียบท่าที่ภูเก็ต

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่