โซนร้อนโพดุล-คาจิกิ เสียชีวิต 29 เดือดร้อนเกือบ 4 แสนครัวเรือน

วันนี้ (12 ก.ย.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจําวัน จากอิทธิพลพายุโซนร้อน 'โพดุล' และอิทธิพลพายุโซนร้อน 'คาจิกิ' ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียง ใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกําลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค.จนถึงปัจจุบัน มีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 378,409 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 29 ราย

ข่าวภูเก็ต

วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2562, เวลา 15:46 น.

จากสภานการณ์ดังกล่าวทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ ในพื้นที่ 32 จังหวัด ภาคเหนือ 10 จังหวัดได้แก่ แพร่ เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร แม่ฮ่องสอน ลําปาง สุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 จังหวัด ประกอบด้วย นครพนม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี อํานาจเจริญ มหาสารคาม ขอนแก่น หนองบัวลําภู ยโสธร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ชัยภูมิ สุรินทร์ อุดรธานี เลย ศรีสะเกษ สกลนคร ภาคตะวันออก 3 จังหวัด ปราจีนบุรี ตราด สระแก้ว และภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ระนอง ชุมพร 176 อำเภอ 909 ตำบล 6,568 หมู่บ้าน 5 เขตเทศบาล 11 ชุมชน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 378,409 ครัวเรือน และได้รับความเสียหายบางส่วน 3,818 หลัง

มีผู้เสียชีวิต 29 ราย พื้นที่จังหวัด ยโสธร 8 ราย ร้อยเอ็ด 6 ราย อํานาจเจริญ 4 ราย ขอนแก่น 3 ราย พิจิตร 2 ราย อุบลราชธานี 1 ราย พิษณุโลก 1 ราย มุกดาหาร 1 ราย สกลนคร 1 ราย น่าน 1 ราย ศรีสะเกษ 1 ราย และผู้บาดเจ็บ 1 ราย ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ทางการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว 19 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน เพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร มหาสารคาม อุดรธานี ขอนแก่น อํานาจเจริญ ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร ศรีสะเกษ สกลนคร อุบลราชธานี ชุมพ และระนอง

ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้ว 26 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลําปาง อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร อุบลราชธานี ขอนแก่น อุดรธานี อํานาจเจริญ นครพนม ร้อยเอ็ด ยโสธร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สกลนคร มหาสารคาม สระแก้ว ระนอง และสุรินทร์

ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัดได้แก่ อํานาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มีผู้อพยพ 4 จังหวัด ได้แก่ อํานาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด รวม 81 จุด 28,665 คน

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่