'ไฟไหม้ศาลากลาง' เจ้าหน้าที่วิ่งวุ่นซ้อมแผนรับมือเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

ภูเก็ต - วันนี้ (12 ก.ย. 61) จังหวัดภูเก็ตเตรียมความพร้อมบุคลากรและประชาชน ซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในกิจกรรมฝึกอบรมฯ

ข่าวภูเก็ต

วันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561, เวลา 17:15 น.

พร้อมด้วย นายมงคล เต็มรัตน์ นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่มีสำนักงานตั้งอยู่บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) รวมถึงเหล่าครูฝึก พนักงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ เข้ารับการซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

สำหรับกิจกรรมฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการจัดการต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้และมีความเข้าใจในการเข้าเผชิญเหตุโดยการใช้เครื่องมือดับเพลิงขั้นต้น รวมทั้งการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสำนักงานโดยการจำลองเหตุการณ์เสมือนการเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง และให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่อพยพตนเองมาอยู่ที่บริเวณจุดรวมพลเพื่อเช็คจำนวนบุคคล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านเตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลา เพราะหากเกิดเหตุการณ์อัคคีภัยจริงขึ้นมาก็สามารถรู้ได้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร จุดรวมพลต้องทำไว้ให้เป็นมาตรฐานที่เจ้าหน้าที่มองเห็นได้ชัดเจน รวมถึงต้องฟังประกาศเตือนและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการใช้เครื่องดับเพลิงจากครูฝึกหน่วยดับเพลิง เทศบาลนครภูเก็ต เพื่อให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ ในอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถใช้เครื่องมือดับเพลิงอย่างชำนาญลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่