เปิดรับสมัครช่่างบริการ

วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562, เวลา 15:14 น.

ชื่อบุคคล: Thitirath Satjayat
ที่อยู่: Mitsubishi Electric Kang Yong Watana Co., Ltd.
โทรศัพท์: 0-2763-7000 Ext. 3223

 

ตรวจสอบความปลอดภัย: