กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 จัดงานวันกองทัพเรือประจำปี 2566 ครบรอบ 117 ปี

ภูเก็ต - วันนี้ (20 พ.ย. 2566) ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต พลเรือโทสุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมด้วย นายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธี “วันกองทัพเรือ ประจำปี 2566 ในโอกาสครบรอบ 117 ปี”

ข่าวภูเก็ตประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐ

วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566, เวลา 18:28 น.

โดยมีการประกอบพิธีสงฆ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่ได้วางรากฐานกิจการทหารเรือไทยให้มีความมั่นคง และเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนตราบปัจจุบัน และเพื่ออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศล ให้แก่ทหารเรือผู้ที่ล่วงลับ

สำหรับทุกวันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันกองทัพเรือ จากเหตุการณ์รบทางเรือในวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2436 สิ้นสุดด้วยการที่ไทยต้องถูกปรับ และสูญเสียดินแดนบางส่วนไป เป็นบทเรียนอันมีค่าสำหรับประเทศที่จะต้องรีบเร่งปรับปรุง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จึงได้ทรงส่งพระโอรสหลายพระองค์ไปศึกษาวิชาด้านการปกครอง การทหารบกและการทหารเรือ ณ ประเทศในทวีปยุโรป เพื่อนำวิชามาปรับปรุงแก้ไขบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมอารยประเทศ

ในโอกาสนี้ได้ทรงส่ง สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ไปศึกษาวิชาการทหารเรือ ณ ประเทศอังกฤษเป็นพระองค์แรก แล้วทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศเป็นนายเรือโท นับว่าเป็นพระราชโอรสพระองค์แรกที่เป็นนายทหารเรือที่ทรงสำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษ

ต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ทรงได้รับพระราชทานเลื่อนพระอิสริยยศขึ้นจนถึง นายพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จนได้รับการขนานนามจากกองทัพเรือ ว่า “พระบิดาของกองทัพเรือไทย”

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่