นายอำเภอเมืองภูเก็ตลงพื้นที่ฉลอง ติดตามข้อเท็จจริงข่าวกองขยะในพื้นที่ชุมชน

ภูเก็ต - นายอำเภอเมืองภูเก็ตและนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวในสื่อโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับภาพกองขยะในพื้นที่ชุมชนบ้านโคกโตนด ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เบื้องต้นเทศบาลตำบลฉลองปักป้ายห้ามทิ้งขยะและจะเฝ้าระวังไม่ให้มีการทิ้งขยะเพิ่ม

เอกภพ ทองทับ

วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2566, เวลา 19:23 น.

ตามที่มีการนำเสนอข่าวในสื่อโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับภาพกองขยะในพื้นที่ ชุมชนบ้านโคกโตนด ตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นภาพมุมสูงและขอให้จังหวัดภูเก็ต ชี้แจงข้อเท็จจริงนั้น ในเรื่องนี้ นายณรงค์ วุ่นซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้ นายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอเมืองภูเก็ต และนางธนพร องค์สันติภาพ นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของเอกชน แต่เดิมลักษณะของพื้นที่เป็นแอ่งน้ำเป็นหลุมเป็นบ่อ ต่อมาพบว่ามีประชาชนบางส่วนได้นำเศษจากวัสดุโครงการก่อสร้างเข้าไปทิ้งในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งหากดูจากภาพถ่ายที่ปรากฏจะเห็นว่ามีลักษณะเหมือนมีขยะเกลื่อนกลาด แนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้นเทศบาลตำบลฉลองได้นำป้ายไปปิดประกาศห้ามทิ้งขยะบริเวณดังกล่าว เพราะถือเป็นการกระทำความผิดก่อให้เกิดเหตุรำคาญ ต่อประชาชนซึ่งมีบทลงโทษตามกฎหมาย

นายไพโรจน์ กล่าวว่า "การแก้ปัญหาจะต้องดำเนินการ ตามที่เทศบาลตำบลฉลองกำหนดไม่ให้มีการนำขยะมาทิ้ง ส่วนขยะที่ยังคงมีอยู่ในพื้นที่จะต้องหารือกับเจ้าของพื้นที่ในการบริหารจัดกรเพื่อไม่ให้ขยะที่มีอยู่ส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่"

ทางด้านนางธนพร กล่าวว่า "ในส่วนของเทศบาลตำบลฉลองได้ติดต่อกับผู้ที่รับผิดชอบพื้นที่ ซึ่งให้ข้อมูลว่าจะรีบติดต่อประสานกับเจ้าของพื้นที่โดยเร็วที่สุด จากนั้นจะเชิญเจ้าของพื้นที่ตัวจริงมาร่วมวางแผนเพื่อหาแนวทางการแก้ไขร่วมกันกับเทศบาลตำบลฉลอง เนื่องจากกรณีที่เป็นข่าวดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้จะต้องพูดคุยให้มีความชัดเจนเนื่องจากกรณีหากจะแก้ปัญหาด้วยการกำจัดขยะก็มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหรือการนำดินมาถมฝังกลบขยะก็มีค่าใช้จ่ายเช่นกันซึ่งจะต้องมีการพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายทั้งภาครัฐและเจ้าของพื้นที่อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาเบื้องต้นจะต้องห้ามไม่ให้มีผู้นำขยะมาทิ้งเพิ่มเติมซึ่งเบื้องต้นเทศบาลตำบลฉลองได้ติดป้ายประกาศแล้วหากผู้ใดฝ่าฝืนก็จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย"

ผู้นำชุมชนยืนยันจุดทิ้งขยะดังกล่าว ในปัจจุบันไม่ได้ก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับคนในชุมชน และทางเทศบาลตำบลฉลองก็ได้ร่วมกับชุมชนสอดส่องไม่ให้มีการนำขยะมาทิ้งเพิ่มอีก

นายประชา ศรีม่วง กรรมการชุมชนบ้านโคกโตนดตำบลฉลอง กล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า "ลักษณะของขยะที่นำมาทิ้งส่วนใหญ่เป็นเศษจากวัสดุก่อสร้างและต้นไม้ ซึ่งขอยืนยันว่าไม่ได้ส่งกลิ่นรบกวนประชาชนในพื้นที่ และไม่ก่อให้เกิดน้ำเน่าเสีย โดยในอดีตพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อและมีพื้นที่ติดอยู่กับคอกหมู ทำให้มีน้ำเสียและปฏิกูลจากคอกหมูไหลลงมาในพื้นที่ดังกล่าวและไหลลงทะเล ซึ่งเดิมสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเดิมพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ลาดต่ำ แต่ปัจจุบันเมื่อพื้นที่ดังกล่าวมีความสูงขึ้นทำให้สามารถป้องกันน้ำเสียจากคอกหมูได้ อย่างไรก็ตามปัจจุบันคอกหมูได้ย้ายออกจากพื้นที่ไปแล้ว"

นายก๊กใช่ แซ่อึ๋ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ตำบลฉลอง กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า เมื่อปี 2565 ที่ตรงนี้เป็นบ่อทิ้งขยะแต่มีเอกสารสิทธิ์ มีเจ้าของ เนื้อที่ 3 ไร่กว่า มีการขออนุญาตในการถมกลบ พอมาช่วงหลังมีชาวบ้านมารื้อหาของเก่าที่เป็นขวดพลาสติกนำไปขายหลัง จากนั้นมีการจุดประกายไฟขึ้นมีการเผาขยะเมื่อต้นเดือนเมษายน 2566 มีการเก็บขยะ เผาขยะ ทางเทศบาลเองก็ได้เข้ามาดูแล พร้อมทั้งได้ประสานกับรถน้ำดับเพลิงจากหน่วยงานต่าง ๆ มาฉีดน้ำและรถแบคโฮมาช่วยดับ 

"ทางเทศบาลก็ได้สั่งปิดเลยที่ตรงนี้ตามที่ท่านเห็น ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา ยังไม่ได้มีการถมกลบหรือไม่ได้นำอะไรมากลบ ยังเป็นสภาพเดิม เชื่อว่าภาพที่ออกไปเป็นภาพเก่า และเทศบาลก็ได้นำป้ายมาติดเพิ่มอีกรอบนึง ทางผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และเทศบาลก็ได้ขับรถเข้ามาอาทิตย์ละครั้งสองครั้งเวียนมาดู เพื่อไม่ให้มีการนำขยะมาทิ้งสร้างความเดือดร้อน รำคาญใจให้ชาวบ้าน” 

“ที่ตรงนี้ไม่มีกลิ่นเพราะตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 จะไม่มีการเทและนำขยะมาทิ้งเพิ่มเลย หลังจากสั่งปิดบ่อ ตรงนี้ถือว่าไม่มีกลิ่นไม่มีของเน่าเสีย และไม่เป็นมลพิษ ไม่มีควัน ไม่มีการก่อไฟ ถือว่าเป็นการยุติตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้ว” นายก๊กใช่ กล่าวยืนยัน

 

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่