1 สัปดาห์ ตรวจปัสสาวะ นร. พื้นที่ถลาง พบ 4.1% มีสารเสพติด

พืชกระท่อมยังระบาดเป็นอันดับแรกในภูเก็ต คณะทำงานประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดภูเก็ต สั่งการเฝ้าระวังการขนย้ายยาเสพติดทางเรือ

จุฑารัตน์ เปลรินทร์

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560, เวลา 17:59 น.

วันนี้ (16 ก.พ. 60) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ต (โต๊ะข่าวยาเสพติด) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายถาวรวัฒน์ เปิดเผยตัวเลขผลการสุ่มตรวจผู้เสพยาเสพติดในโรงเรียนและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ของอำเภอถลาง ซึ่งได้ดำเนินระหว่างวันที่ 30ม.ค. -8 ก.พ. ว่าได้สุ่มตรวจ รวม 8 ครั้ง โดยตรวจนักเรียน 1,037 ราย พบมีสารเสพติด จำนวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.1 ในส่วนของอำเภอเมือง และอำเภอกะทู้ ยังไม่ดำเนินการลงพื้นที่

สำหรับข้อมูลการจับกุมคดียาเสพติดของ ปปส.ภาค 8 พบจังหวัดภูเก็ตอยู่ในอันดับ 3 จับกุม 477 คดี รองจาก นครศรีธรรมราช 826 คดี และสุราษฎร์ธานี จั 728 คดี ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต คดียาเสพติดที่ยังคงถูกจับกุมมากที่สุด คือ พืชใบกระท่อม ซึ่งได้มีการแพร่ระบาดหนักในกลุ่มวัยรุ่น นักเรียน และนักศึกษา รองลงมา คือ ไอซ์ ยาบ้า กัญชา และเฮโรอีน พื้นที่เขตอำเภอเมืองภูเก็ตมีการแพร่ระบาดมากที่สุด รองลงมาคืออำเภอถลาง และอำเภอกะทู้ตามลำดับ และกลุ่มอายุที่เสพติดมากที่สุดคือช่วงอายุ 18-24 ปี ,รองลงมาคือช่วงอายุ 12-17 ปี และช่วงอายุ 25-29 ปีตามลำดับ และอาชีพรับจ้างเป็นกลุ่มที่ที่เสพยาเสพติดสูงสุด

นายถาวรวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือการขนย้าย เสพติดผ่านทางขนส่งทางน้ำโดยใช้เรือเป็นพาหนะ จะต้องขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และช่วยกันเฝ้าระวังและช่วยสกัดการลำเลียงยาเสพติดที่มีการลำเลียงแบบกองทัพมด โดยให้ประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสต่อทางราชการ โดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ คือพื้นที่ตำบลป่าคลอกซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดพังงาและมีการขนส่งทางน้ำได้สะดวก

ส่วนนักเรียนที่ตรวจพบมีสารเสพติด ทางเจ้าหน้าที่และสถานศึกษาจะได้กระทำการตามกระบวนการต่อไป

 

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่