การวิเคราะห์หุ้นในตลาดไทย: วิธีใช้เครื่องมือและการตัดสินใจ
8 มีนาคม 2567, 18:24
ตลาดหุ้นไทยมีความเจริญรุ่งเรืองในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีผลการดำเนินงานที่น่าประทับใจและดึงดูดความสนใจจากนักเทรดหุ้น ทั่วโลก ในปี 2563 แม้จะเผชิญกับความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ไทย กลับฟื้นตัวได้อย่างน่าทึ่ง โดยแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2537 วิธีใช้เครื่องมือและการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นไทยมีดังต่อไปนี้ หาข้อมูลจากเว็บไซต์วิเคราะห์หุ้น เทรดเดอร์สามารถคนคว้าจากเว็บไซต์วิเคราะห์วิจัยเพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อและขาย ซึ่งครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการตัดสินใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตในตลาด วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาหุ้น ได้แก่ รายได้ของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย กิจกรรมทางการเมืองและเหตุการณ์ทางการเมือง เช่น การเลือกตั้งหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล แนวโน้มอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มในอนาคตที่แข็งแกร่ง ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและจิตวิทยาตลาด เป็นต้น การใช้การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน กระบวนการวิเคราะห์พื้นฐานเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบตัวชี้วัดทางการเงินและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่หลากหลายเพื่อคำนวณและกำหนด "มูลค่ายุติธรรม" ของหุ้นของบริษัท ซึ่งจะเป็นราคาที่หุ้นที่ควรมีการซื้อขายตามปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งหากราคาตลาดปัจจุบันสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม หุ้นก็อาจถือว่ามีมูลค่าสูงเกินไปและเป็นโอกาสในการขายได้ การสร้างแผนภูมิ เป็นวิธีดูแนวโน้มของราคาหุ้นในช่วงเวลาหนึ่ง อาจจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เพียงวันหรือสองสามสัปดาห์หรือเป็นระยะเวลานานหลายปีหรือหลายทศวรรษ แผนภูมิที่ดีที่สุดช่วยให้นักลงทุนเปรียบเทียบราคาหุ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ นอกจากนี้ เครื่องมือสร้างกราฟที่ดียังช่วยให้นักลงทุนสามารถติดตามหุ้นเทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาในช่วงเวลาหนึ่งได้ เพื่อวิเคราะห์สัญญาณซื้อหรือขาย ใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดหุ้นและตัดสินใจลงทุน โดยตัวชี้วัดทางเทคนิคที่นิยมที่ใช้บ่อยที่สุดได้แก่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อระบุแนวโน้มและโอกาสในการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้น, RSI เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ใช้วัดความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ ใช้เพื่อระบุสภาวะการซื้อหรือขายมากเกินไป เป็นต้น กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการวิเคราะห์ตลาดหุ้นคือการรวมวิธีการวิเคราะห์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันและนำไปใช้อย่างสม่ำเสมอการทำเช่นนี้จะทำให้นักลงทุนสามารถเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจลงทุนที่ดีและบรรลุเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวได้

ความเงียบสงบคือรางวัลอันแสนล้ำค่า สัมผัสบรรยากาศการล่องเรือโดยปราศจากเสียงรบกวนจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
22 มิถุนายน 2562, 15:00