UWCT ริเริ่มโปรแกรมแล่นเรือใบ เพื่อพัฒนาสู่การแข่งเรือใบระดับภูมิภาค

เรือใบ - ด้วยการสนับสนุนและกำลังใจจากชุมชนผู้ปกครองยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย โรงเรียนได้จัดซื้อเรือจำนวนหนึ่ง (เรือใบอ๊อพตีมิสต์ห้าลำ) เพื่อเริ่มโปรแกรมเรียนรู้การแล่นเรือใบเป็นครั้งแรกในเทอมนี้ โดยทางโรงเรียนเป็นผู้บริหารจัดการ และบุคลากรจากโรงเรียนฝึกแล่นเรือ ภูเก็ตยอชท์คลับ เป็นผู้ฝึกสอน ใช้เวลาหลังเลิกเรียนและสุดสัปดาห์ที่ภูเก็ตยอชท์เฮเว่น

ข่าวภูเก็ต

วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562, เวลา 12:00 น.

ขณะนี้มีนักเรียน 18 คน ตั้งแต่เกรด 1-6 เข้าร่วมเรียนรู้ในโปรแกรมหลังเลิกเรียนและสุดสัปดาห์ และยังมีนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ เรียนรู้การแล่นเรือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยการเรียนรู้พลศึกษาและการเรียนรู้นอกชั้นเรียน ด้วยเรือดังกล่าว ซึ่งมีใบเรือที่จัดทำโดยเฉพาะสำหรับยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย

“เรามีเป้าหมายเพื่อปูพื้นฐานโปรแกรมพัฒนาทักษะต่อเนื่อง” คริส เลฮีย์ ผู้ประสานงานการเรียนรู้นอกชั้นเรียน ยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย อธิบาย “ในระยะสั้น เราอยากจัดการแข่งเรือของโรงเรียน เพื่อขยายไปสู่การแข่งเรือระดับภูมิภาค ในระยะยาว เราอยากเห็นนักเรียนของเราร่วมการแข่งขันที่ใหญ่ขึ้น เช่น คิงส์คัพ และ Top of the Gulf”

“การพัฒนาโปรแกรมเรียนรู้การแล่นเรือของยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย สอดคล้องกับแนวทางของโรงเรียนในห้าเสาหลัก ได้แก่ วิชาการ, การเรียนรู้นอกชั้นเรียน, การบำเพ็ญประโยชน์, การเรียนรู้ทางสังคม–อารมณ์ การฝึกสติ และกิจกรรม เสาหลักเหล่านี้รองรับปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน คือ “เน้นการศึกษาเชิงประสบการณ์ ซึ่งกระตุ้นการเรียนรู้ ด้านการคิดวิเคราะห์, การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจในบริบทที่เหมาะสมกับตนเอง ในขณะที่ผู้เรียนมักอยู่ในสถานการณ์เรียนรู้เป็นกลุ่ม”

โปรแกรมที่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่น และก้าวผ่านความท้าทายทางสติปัญญา, จิตวิญญาณ และร่างกาย เช่นนี้ ไม่อาจดำเนินการในข้อจำกัดของห้องเรียน หรือแม้แต่ภายในโรงเรียน ด้วยเหตุนี้ ยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย จึงสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้นอกชั้นเรียนอย่างแข็งขัน เช่น การแล่นเรือ เพื่อสร้างโอกาสอย่างแท้จริงให้กับชุมชนของโรงเรียนได้ผสานความกลมเกลียว ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการไปกับโลกรอบตัว

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่