กรมควบคุมโรคเน้นย้ำ “ออกพรรษา ลาเหล้า ไม่ขายเหล้า 24 ชั่วโมง”

วันนี้เป็น “วันออกพรรษา” ซึ่งถือเป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันที่พ้นจากข้อกำหนดทางพระวินัยในช่วงฤดูฝน โดยในปีนี้วันออกพรรษาปี 2564 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม

ข่าวภูเก็ต

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564, เวลา 12:37 น.

ในวันนี้นอกจากพุทธศาสนิกชนจะพร้อมใจกันออกมาทำบุญตักบาตร ไหว้พระ ทำบุญ เนื่องในวันออกพรรษาแล้วนั้น กรมควบคุมโรคยังได้เน้นย้ำ “ออกพรรษา ลาเหล้า ไม่ขายเหล้า 24 ชั่วโมง” งดดื่ม งดสังสรรค์ เสริมภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันป้องกันโรคโควิด-19

หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

พร้อมทั้งแนะนำการเตรียมตัวสำหรับผู้ที่ต้องการงดเหล้า โดยให้มีความตั้งใจแน่วแน่ สร้างแรงจูงใจ หรือหาเหตุผลเพื่อจูงใจให้งดเหล้า เช่น เพื่อครอบครัว รวมถึงการดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายและดูแลตัวเองด้วยอาหารที่ครบ 5 หมู่ และระงับความอยาก เมื่ออ่อนเพลียให้ดื่มน้ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวจะช่วยระงับความอยากได้

และที่สำคัญต้องไม่ลืมปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A คือ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อย ๆ ตรวจวัดอุณหภูมิตรวจเชื้อโควิด-19 และใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะหรือหมอชนะ

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่