กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนำ 150 ผู้นำรุ่นใหม่ เที่ยวชมย่านเมืองเก่าภูเก็ต

ภูเก็ต - ผู้นำรุ่นใหม่อายุตั้งแต่ 18 ถึง 35 ปี จำนวน 150 คน จากทั้ง 10 ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และประเทศติมอร์-เลสเต เดินทางถึงเกาะภูเก็ต ร่วมทำกิจกรรมที่ทางสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) Summit ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ณ จังหวัดภูเก็ต

ข่าวภูเก็ต

วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562, เวลา 11:03 น.

โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ฝ่ายกิจการการศึกษาและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิธีเปิดด้วย เพื่อเน้นย้ำจุดเด่นของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน และความมุ่งมั่นของสหรัฐฯ ต่อเสาสังคมวัฒนธรรมภายใต้กรอบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สหรัฐฯ – อาเซียน

สำหรับงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม YSEALI Summit ประจำปี 2562 ได้จัดให้มีขึ้น ณ สนามหน้าบ้านพระพิทักษ์ชินประชา ร้านอาหารและโรงเรียนสอนประกอบอาหาร Blue Elephant สาขาภูเก็ต ในวันอาทิตย์ที่ 29 ก.ย. เวลา 18.00-20.00 น. โดยมีนางมารี รอยซ์ ผ้ชู่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติเข้าร่วม ก่อนร่วมเดินเท้าเที่ยวชมย่านเมืองเก่าภูเก็ตในเวลาประมาณ 21.00-22.00 น.

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม YSEALI (วายซีลี) ประจำปี 2562 ที่จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29 ก.ย. - 3 ต.ค. นี้ โดยมีผู้นำรุ่นใหม่อายุตั้งแต่ 18 ถึง 35 ปี จำนวน 150 คน จากทั้ง 10 ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และประเทศติมอร์-เลสเต เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ เน้นประเด็นการเติบโต นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ ในระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมจะได้รับการฝึกอบรมระดับสูงด้านการเป็นผู้นำ ค้นหาวิธีขยายความร่วมมือในระดับภูมิภาค รวมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างกันในภูมิภาค และกับผู้เยี่ยมเยือนจากสหรัฐฯ ในการประชุมครังนี้ยังจัดให้มีการตัดริบบิ้นเปิดงานนิทรรศการ “Common Tides” ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงเวลา 75 ปีที่ผ่านมา (รายนามวิทยากรหลักและผู้นำรุ่นใหม่ และหัวข้อบางส่วนในงาน YSEALI Summit ประจำปีนี้ คลิก)

นางมารีให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนออกเดินเท้าเที่ยวชมความงดงามของย่านเมืองเก่าภูเก็ต ที่ได้รับการยกย่องจากสื่อยักษ์ใหญ่ของอเมริกาอย่างซีเอ็นเอ็นให้ “ย่านเมืองเก่าภูเก็ต” ให้เป็น 1 ใน 13 เมืองเก่าทรงเสน่ห์แห่งเอเชีย เป็นเมืองเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และความหลากหลายแห่งธรรมชาติคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมอันยาวนาน (อ่านเพิ่มเติม คลิก) ว่าเธอรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียยรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานในครั้งนี้ ณ ภูเก็ต ประเทศไทย

“สหรัฐให้ความสำคัญกับเยาวชน เพื่อเป็นการปูทางสู่อนาคต ปัจจุบันมีเครือข่ายผู้นำเยาวชน Yseali 140,000คนในภูมิภาค โดย 150คนได้มาร่วมกิจกรรมของเราที่ภูเก็ตในครั้งนี้ การพัฒนาผู้นำเยาวชนในโครงการ แบ่งเป็น3โครงการหลัก ๆ คือ โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการสำหรับเยาวชนอายุ 18-35ปี, โครงการแลกเปลี่ยนสำหรับเชิงวิชาชีพสำหรับผู้นำจากหลากหลายสาขาอาชีพสำหรับผู้นำอายุ 25-35 ปี และ โครงการสนับสนุนเงินทุนสำหรับการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ”

“โดยโครงการYseali มุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนาด้านเครือข่ายภาคประชาสังคม การศึกษา ผู้ประกอบการ และการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่เพียงเท่านั้นโครงการYseali ยังให้ความสำคัญกับการสร้างสังคมที่ให้โอกาสการมีส่วนร่วมสำหรับคนทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงเยาวชนผู้พิการ โดยการประชุมครั้งนี้มีการเชิญวิทยากรและผู้เข้าร่วมที่มีความบกพร่องทางสายตาและการได้ยิน” นางมารี กล่าว

โครงการ YSEALI เปิดตัวครั้งแรกในปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ และอาเซียน พร้อมสนับสนุนผู้นำรุ่นเยาว์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยยกระดับทักษะความเป็นผู้นำและเปิดโอกาสให้พวกเขาเหล่านั้นได้เรียนรู้จากเพื่อนๆ คนรุ่นใหม่ในภูมิภาค ทั้งยังส่งเสริมชุมชนผู้นำด้านกิจการพลเมือง เศรษฐกิจ และองค์กรนอกภาครัฐในอาเซียน ซึ่งทำงานเพื่อแก้ปัญหาที่เผชิญร่วมกัน

การประชุม YSEALI Summit เน้นย้ำจุดเด่นของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน และความมุ่งมั่นของสหรัฐฯ ต่อเสาสังคมวัฒนธรรมภายใต้กรอบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สหรัฐฯ – อาเซียน การประชุม YSEALI Summit ในปีนี้นับเป็นการรวมตัวกันครั้งที่ 6 ของผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการ Academic Fellowship, โครงการ Professional Fellowship, เวิร์กชอปในภูมิภาค และโครงการทุนสนับสนุน Seeds for the Future ของ YSEALI

ทั้งนี้ การประชุมครั้งก่อน ๆ ได้จัดขึ้นที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ (ปี 2557), กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (ปี 2558), เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว (ปี 2559), กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ (ปี 2560) และประเทศสิงคโปร์ (ปี 2561) นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้น เครือข่าย YSEALI มีสมาชิกแล้วกว่า 142,000 คน

ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จะได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ วางแผนการดำเนินงานเพื่อรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อนด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาที่ประชาชนในประเทศอาเซียนต่างเผชิญอยู่ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้เยี่ยมชมโครงการและสถาบันซึ่งเป็นที่รู้จักหลายแห่ง เช่น ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต ไร่สับปะรดเชิงนิเวศน์ และฟาร์มเลี้ยงแพะที่ยั่งยืน ทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการดำเนินงานเพื่อลดขยะพลาสติกทางทะเลของสมาคมโรงแรมภูเก็ต ซึ่งมีสมาชิกเป็นโรงแรมสัญชาติอเมริกันหลายแห่ง ผู้เข้าร่วมการประชุมจะมีโอกาสวางแผนธุรกิจ และรับมอบเงินทุนระยะเริ่มต้นจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ หากข้อเสนอโครงการผ่านการคัดเลือกเพื่อดำเนินการจริงทั่วทั้งอาเซียน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ YSEALI ได้ที่ https://asean.usmission.gov/yseali/ และติดตามการประชุมแบบเรียลไทม์ได้ทาง Facebook, Instagram และ Twitter จาก #YSEALISummit2019 และสามารถดูรูปภาพจากกิจกรรม(คลิก)

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่