Mai Khao Beach Condominium
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก อัตราแลกเปลี่ยน สภาพอากาศ Facebook Youtube ค้นหา

ขนส่งภูเก็ตสั่งบัสโดยสารทั้งในและนอกพื้นที่เข้าตรวจสภาพ ฝ่าฝืนลงโทษสูงสุด

ภูเก็ต – สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ออกประกาศให้ผู้ประกอบการขนส่ง, ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว และเจ้าของรถนำรถบัสโดยสารไม่ประจำทางทั้งที่จดทะเบียนในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดอื่น นำรถเข้าตรวจสภาพรถก่อนจะนำไปใช้ให้บริการรับส่งนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตามประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดภูเก็ตภายในเดือนสิงหาคม นี้ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษสูงสุดตามกฎหมาย

ข่าวภูเก็ต

วันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2561, เวลา 17:59 น.

นายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการควบคุมป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการนำรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมาใช้ในการขนส่ง หรือมีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วนถูกต้องที่ได้รับการว่าจ้างจากกลุ่มทัวร์ต้นทุนต่ำมาใช้ให้บริการรับส่งนักท่องเที่ยว ซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบริเวณถนนพระบารมี(เขาป่าตอง) ทำให้ผู้โดยสารนักท่องเที่ยวรวมทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการขนส่งและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการตรวจสอบความพร้อมของรถที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะบนท้องถนน จึงขอให้ผู้ประกอบการขนส่ง, ผู้ประกอบการ ธุรกิจนำเที่ยว และเจ้าของรถนำรถบัสโดยสารไม่ประจำทางดำเนินการตามประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดภูเก็ต

กรณีรถที่จดทะเบียนในจังหวัดภูเก็ตให้นำรถเข้าตรวจสภาพให้ครบถ้วนปีละ 2 ครั้งตามที่กฎหมายกำหนด และให้นำรถเข้าตรวจสภาพให้ครบถ้วนโดยด่วน กรณีรถที่จดทะเบียนจังหวัดอื่นแต่เข้ามาใช้งานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้นำรถเข้าตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.00 น.หรือที่สถานตรวจสภาพรถโชติมาตั้งแต่เวลา 08.30- 17.00 ทุกวันภายในเดือนสิงหาคม 2561

ขนส่งจังหวัดภูเก็ต ยังได้เน้นย้ำอีกว่า เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุจากรถบัสรับส่งนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการจะดำเนินการสุ่มตรวจรถภายในสถานประกอบการและบังคับใช้กฎหมายขั้นสูงสุดแก่ผู้นำรถที่ไม่มีความพร้อมมาใช้งาน ไม่นำรถเข้าตรวจสภาพกลางปีตามที่กฎหมายกำหนด การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนายทะเบียนเกี่ยวกับสถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถ นำรถไปจอดบนถนนสาธารณะ รวมทั้งการฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ ที่เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะและจะรวบรวมประวัติบันทึกประวัติการกระทำความผิดเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งต่อไป

- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

 

 

แจ้งข่าว..คลิกที่นี่